Vad menas med graviditetsdiabetes?

Graviditetsdiabetes är en störning i sockeromsättningen, som konstateras första gången under graviditeten.

​​​​

Graviditetsdiabetes konstateras med hjälp av två timmars sockerbelastningstest och ett enda avvikande värde i det räcker för diagnos. I Finland förekommer graviditetsdiabetes vid 12 procent av alla graviditeter. Faktorer som ökar sannolikheten för att graviditetsdiabetes bryter ut är bland annat mammans övervikt, över 40 års ålder och polycystiskt ovariesyndrom.

Den vanligaste orsaken till graviditetsdiabetes är otillräcklig insulinproduktion i förhållande till kroppens ökade behov. Till följd av det blir blodsockernivån högre än normalt hos mamman, men också hos fostret, eftersom sockret går igenom moderkakan.

När mamman har förhöjd blodsockernivå överförs mer glukos än vanligt till fostret, vilket i sin tur ökar fostrets insulinutsöndring. Höga glukos- och insulinhalter hos fostret leder till att barnet blir stort (makrosomi) och det kan orsaka problem vid förlossningen och öka risken för förlossningsskador. Vid makrosomi har fostret också större risk för kronisk syrebrist. Mammans dåliga sockerbalans gör att fostrets lungor utvecklas långsammare och då ökar risken för andningssvårigheter hos det nyfödda barnet.

Efter födseln har barn till diabetikermammor ofta för låga blodsockervärden som kräver specialvård och barnet har en förhöjd risk att insjukna i metabolt syndrom. Den väntande mamman har en högre risk att få förhöjt blodtryck och preeklampsi (havandeskapsförgiftning) under graviditeten.

Faktorer som ökar benägenheten att få graviditetsdiabetes är mammans övervikt (viktindex över 25 kg/m² i början av graviditeten), över 40 års ålder, polycystiskt ovariesyndrom, tidigare barn med födelsevikt över 4 500 g, fostret är större än normalt för graviditetsfasen (makrosomi), diabetes typ 2 i den närmaste släkten (egna föräldrar, mor- eller farföräldrar eller syskon), glukos i urinen eller graviditetsdiabetes under tidigare graviditet.

Läs mer:

Graviditetsdiabetes (Terveyskirjasto) på finska

Graviditetsdiabetes (Diabetesförbundet i Finland) på finska

Graviditetsdiabetes (Potilaan Lääkärilehti) på finskaFöregående sidaNästa sida

 
 

Uppdaterad  29.7.2019