Graviditetsdiabetes och förlossningen

Om mamman har graviditetsdiabetes som behandlas med hjälp av diet, kan man vänta på att förlossningen startar spontant enligt normal praxis 12–14 dagar över den beräknade tiden – förutsatt att blodets glukosbalans är god och graviditeten problemfri.

Om mammans graviditetsdiabetes behandlas med läkemedel, övervägs igångsättning av förlossningen efter graviditetsvecka 38+0 eller senast vid beräknat datum. Vaginal förlossning är vanligen möjlig, om fostret beräknas väga under 4,5 kg. Om den beräknade vikten är över 4,5 kg, rekommenderas oftast kejsarsnitt. Förlossningssättet väljs alltid individuellt. Graviditetsdiabetikers behov av läkemedelsvård slutar i och med förlossningen.

Uppföljning av den nyfödda efter förlossningen

Genast efter födseln kan babyns blodsocker sjunka till en exceptionellt låg nivå, det kallas hypoglykemi. Babyns blodsockervärden följs upp på sjukhuset enligt barnläkarens anvisningar, för energitillgången till den nyföddas hjärna kan rubbas om blodsockret länge ligger på en låg nivå.

Att amma ofta är den primära behandlingen för att upprätthålla babyns blodsockerbalans. Om uppföljningen av blodsockret visar låga värden, kan det till stöd för amningen behövas tilläggsmjölk eller babyn måste ibland få intravenöst sockerdropp.

Närmare information om amning och hur du förbereder dig på den finns i Naistalos del Amning.

Graviditetsdiabetes efter förlossningen

Graviditetsdiabetes går nästa alltid om genast efter förlossningen och medicineringen kan upphöra när barnet har fötts. Eftersom risken för diabetes typ 2 är förhöjd och den inte visar några symtom när den utvecklas, är det viktigt att efter förlossningen gå på regelbunden blodsockerkontroll på hälsostationen eller hos arbetsplatshälsovården eller fortsätta mäta blodsockret hemma exempelvis 1–2 gånger i månaden. Överviktiga sak helst försöka gå ner i vikt före nästa graviditet. Om graviditetsdiabetesen har krävt insulin- eller metforminbehandling, görs ett sockerbelastningstest 6–12 veckor efter förlossningen. I annat fall görs sockerbelastningstestet 12 månader efter förlossningen.

Graviditetsdiabetes återkommer under nästa graviditet hos 30–80 av mammorna. Helamning i 4–6 månader minskar mammans vikt och om hon också följer övriga anvisningar gällande kost och motion, minskar det risken för att framöver insjukna i diabetes. Risken att insjukna förhöjs av barnets höga födelsevikt, störning i sockermetabolismen tidigt under graviditeten eller insulinbehandling under tidigare graviditet. Graviditetsdiabetes är en betydande riskfaktor för senare diabetes typ 2 (vuxendiabetes). Så många som 50 procent av alla graviditetsdiabetiker insjuknar i diabetes typ 2 inom 10–15 år. Sjukdomrisken ökar av ärftlighet (nära släkting har diabetes typ 2), graviditetsdiabetes under tidigare graviditet, graviditetsdiabetes som under 25-åring, övervikt BMI över 25 kg/m²) och bukfett (midjemått över 90 cm hos kvinnor).

Genom ändring av livsstil kan man undvika diabetes eller skjuta upp insjuknandet. Sådana livsstilsändringar är att gå ner i vikt och hålla vikten under kontroll med mångsidig kost och motion. Enligt studier kan en viktminskning på bara 3–4 kg minska risken för diabetes avsevärt. En hälsosam kost i kombination med daglig motion minskar risken att insjukna i diabetes typ 2 med 60 procent. En bra sockerbalans minskar risken för följdsjukdomar av diabetes, exempelvis på ögats näthinna, i njurarna, nerverna eller blodkärlen.

Barn till graviditetsdiabetiker har en något förhöjd sjukdomsrisk; de tycks oftare ha störningar i blodets glukosbalans, övervikt eller metaboliskt syndrom än den övriga befolkningen.

Här kan du testa din risk att insjukna i diabetes typ 2


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  20.9.2017