Diagnos av graviditetsdiabetes och blodsockeruppföljning

Graviditetsdiabetes diagnostiseras med hjälp av ett två timmars glukos- det vill säga sockerbelastningstest.

​​​Numera görs sockerbelastningstest på nästan alla väntande mammor. Undantag är normalviktiga förstföderskor som är under 25 år och inte har diabetes typ 2 i den närmaste släkten. Sockerbelastningstest görs inte heller om det är fråga om en normalviktig, under 40 årig omföderska som inte har haft graviditetsdiabetes och vars tidigare barn inte har varit makrosomt.​

I regel görs sockerbelastningstestet i graviditetsvecka 24–28. Om den gravidas risk att insjukna bedöms vara stor (viktindexet BMI är minst 35 kg/m2, har tidigare haft graviditetsdiabetes eller har konstaterats ha polycystiskt ovariesyndrom, socker i urinen har konstaterats i början av graviditeten eller det finns diabetes typ 2 i den närmaste släkten), görs testet redan i graviditetsvecka 12–16. Om resultatet är normalt, görs testet på nytt i graviditetsvecka 24–28. Belastningstest med avvikande resultat görs inte på nytt.

Blodsockeruppföljning – Hur förbereda sig på sockerbelastningstestet?

Sockerbelastningstestet görs vid ett laboratorium, dit rådgivningen skriver en remiss. För att provet skall gå rätt till och ge pålitlig upplysning är det viktigt att du äter och dricker normalt och intar tillräckligt kolhydrater fram till den tidpunkt då fastan inleds. Fastan inleds 10–14 timmar före glukosprovet och fortsätter så länge provet pågår. Under hela fastan skall du vara helt utan mat och dryck. Du får dricka vatten under fastan, men det är förbjudet att inta läsk, godis, pastiller, tuggummi, kaffe, te och alkoholhaltiga drycker. På morgonen före provet kan du ta nödvändiga mediciner. Rökning är förbjuden. 

Undersökningen börjar kl. 7–9 på morgonen. Först tas ett blodprov (0-prov) och därefter dricker man under fem minuter 300 ml vatten som innehåller 75 gram glukos. Så väntar man och nya blodprov tas om 1 och 2 timmar (1 h- och 2 h-proven). Man ska alltså reservera tillräckligt med tid för testet.

Avvikande gränsvärden för sockerbelastningstest under graviditeten är: fastevärde 5,3 mmol/l, värde efter en timme 10,0 mmol/l och efter två timmar 8,6 mmol/l. Om ett enda av de tre värdena är lika stort eller större än det givna gränsvärdet har man graviditetsdiabetes.​

Alla mediciner som man tar ska antecknas. Bland annat betablockerare, glukokortikoider och antidepressiva läkemedel kan påverka testresultatet. Också eventuella infektioner och akut stress ska antecknas. Man ska sitta stilla under testet och man får inte röka. Vatten kan man dricka enligt behov.​

Uppföljning av blodsockernivån efter diagnos av graviditetsdiabetes

Om sockerbelastningstestet visar avvikande värden, ger rådgivningen så snabbt som möjligt råd för kostbehandling och motion samt blodsockeruppföljning åt den väntande mamman. Rådgivningen ger en blodsockermätare för uppföljning av blodsockret hemma. Kostbehandlingen är tillräckligt effektiv om blodsockrets (glukos i plasma) fastevärde är under 5,5 mmol/l och värdet efter måltid är under 7,8 mmol/l (en timme efter avslutad måltid). Den gravida får remiss till specialsjukvården om värdena fortsätter att överskrida de ovan nämnda eller om fastevärdet vid sockerbelastningstestet är 6 mmol/l eller mer, eller värdet efter 2 timmar är över 11 mmol/l.​Föregående sidaNästa sida

 


​​​

 

Uppdaterad  30.7.2019