För tidig moderkaksavlossning

Moderkakan lossnar för tidigt, dvs. före barnet föds, antingen delvis eller helt hos cirka en procent av alla gravida. Ungefär hälften av fallen med för tidig moderkaksavlossning sker före födslovärkarna börjar.

Nästan hälften av barnen föds före graviditetsvecka 37. Typiska symtom är smärtor i magen och blödning. Livmodern kan vara spänd och öm.

Drygt en femtedel av blödningar under graviditeten beror på för tidig moderkaksavlossning. För tidig avlossning av moderkakan (ablatio placentae) är ett mycket farligt läge för det ofödda barnet. I dessa fall dör tio procent av fostren eller de nyfödda barnen antingen i livmodern eller under den första levnadsveckan.

Det finns många kända riskfaktorer för en för tidig moderkaksavlossning. En av de största är rökning under graviditeten, vilket fördubblar risken. Om mamman slutar röka i början av graviditeten, minskar risken till samma nivå som för icke-rökare.

När kontakta läkare?

Vid blödning i slutet av graviditeten ska du alltid söka dig till jouren på förlossningssjukhuset, eftersom blödningen kan vara tecken på en allvarlig risk för fostret. Om blödningen är lätt och du inte har smärtor eller sammandragningar, ska du ringa jouren för att få närmare råd. Om blödningen är mycket riklig, smärtorna kraftiga och allmäntillståndet försvagas, ska ni genast ringa efter ambulans och meddela att ni kommer till sjukhuset.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  20.9.2017