Problem under graviditeten


pic Svårt graviditetsillamående

Illamående är vanligt under graviditeten. Men exceptionellt allvarligt illamående och svåra kräkningar, det vill säga hyperemesis gravidarum, förekommer hos bara en av hundra väntande mammor.

pic Blodiga flytningar i början av graviditeten

Blodiga flytningar under graviditeten ska alltid undersökas. Blödningar i slutet av graviditeten kan tyda på att förlossningen sätter igång.

pic Blodiga flytningar i slutet av graviditeten

Blödning i slutet av graviditeten kan bero på många orsaker.

Om blödningen är riklig ska man genast åka till sjukhuset.

pic Preeklampsi (havandeskapsförgiftning)

Orsaken till att preeklampsi med förhöjt blodtryck, det vill säga havandeskapsförgiftning, uppstår är tillsvidare okänd.

pic Graviditetsimmunisering

Om mamman och fostret har olika blodgrupp, kan mammans immunsystem börja producera antikroppar mot fostrets röda blodkroppar, vilket leder till att mamman immuniseras. Det här kallas graviditetsimmunisering.

pic Blodtryck

Förhöjt blodtryck förekommer hos cirka 3–8 procent av alla gravida. Blodtrycket påverkar moderkakans funktion.

pic Järnbristanemi

Nedsatt hemoglobin beror på att blodet tunnas ut, vilket är normalt under graviditeten. Utöver järnbrist kan anemi också orsakas av brist på folsyra eller vitamin B-12.

pic Ventrombos

Graviditeten gör att det lättare uppstår ventromboser, det vill säga blodproppar. Tromboserna är vanligast i benen. Symtomet kan vara smärta i ena benet, ofta i vaden.

pic APC-resistens – förhöjd risk för blodproppar

APC-resistens är en nedärvd benägenhet att få blodproppar, som konstateras genom blodprov (faktor V Leiden-mutation). En läkare bedömer behovet av medicinering för att förebygga blodproppar.

pic Graviditetskolestas – hepatos

Graviditetskolestas, som också kallas hepatos, är störningar i leverfunktionen under graviditeten. Orsaken till det här är okänd.

pic Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes är en störning i sockeromsättningen, som konstateras första gången under graviditeten.

pic Föreliggande moderkaka och fastsittande moderkaka

Föreliggande moderkaka (placenta praevia) betyder att moderkakan täcker livmoderns inre öppning. Att moderkakan har växt fast i livmoderväggen är ovanligt.

pic Sätesbjudning

Vid cirka 2,4 procent av graviditeter med ett foster (enkelbörd) lägger sig fostret för att födas med stjärten före. Det kallas sätesbjudning.

pic Rör sig fostret

Ett normalt foster rör sig ungefär lika mycket ända fram till förlossningen. Typen av fosterrörelser som mamman känner efter graviditetsvecka 32 ändrar något på grund av att barnet växer och mängden fostervatten minskar.

pic För tidig moderkaksavlossningn

Det är ovanligt att moderkakan lossnar för tidigt, men om det sker så kan det hota fostrets liv.

pic För tidig fostervattenavgång

När fosterhinnorna spricker och fostervattnet börjar rinna ner i slidan, kallas det fostervattenavgång.

pic För tidiga sammandragningar

För tidiga sammandragningar är ett vanligt bekymmer. I de flesta fall är de ofarliga.

pic För tidig förlossning

Förlossningen räknas som för tidig om den sker mer än tre veckor före beräknat datum. I Finland föds cirka 5–6 procent av barnen för tidigt.

pic Fosterdöd

Fosterdöd (perinatal död) är en ovanlig graviditetskomplikation och orsaken förblir oklar i ungefär hälften av fallen.


 

Uppdaterad  20.9.2017