Toxoplasmos

Toxoplasma gondii är en parasit hos katter som förökar sig i tarmen och katterna utsöndrar stora mängder toxoplasmaägg (oocyter) i avföringen. Från kattens avföring överförs äggen till jordmånen och vidare till växter och djur. Människan kan få toxoplasmos genom att äta bristfälligt upphettat nöt-, svin- eller fårkött, eller förorenade grönsaker, bär eller vatten. Smitta via händerna från kattens sandlåda, marken eller växter är också möjlig. Cirka 20 procent av finländarna har haft sjukdomen. Toxoplasmos är oftast symtomfri, men kan orsakar allmänna symtom som lätt feber, trötthet, svullna lymfkörtlar på halsen eller bakhuvudet. Diagnosen görs med antikroppsanalys.

Primär infektion under graviditet är farlig för fostret. Smittorisken för fostret är under 10 procent under den första graviditetstrimestern och över 70 procent under de sista graviditetsveckorna. Infektion hos gravida leder till förhöjd risk för missfall och för tidig förlossning. I slutet av graviditeten är sjukdomsbilden lindrigare. Infektion hos fostret kan orsaka medfödd toxoplasmos, som kan leda till hydrocefalus (vattenskalle), mikrocefali (litet huvud), förkalkning i hjärnan, ögonskador, intellektuell utvecklingsstörning. Infektionen fortsätter som kronisk efter födseln och orsakar mer skador under decennier.

Under graviditeten är det viktigt med god handhygien vid hantering av mat. Grönsaker ska tvättas omsorgsfullt och allt kött tillagas så att det inte förblir rått. Vid trädgårdsarbete rekommenderas handskar och kattsand ska undvikas.

Läs mer:

Graviditet och toxoplasma (HUS)

Toxoplasmos (Terveyskirjasto) på finska


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  20.9.2017