GBS – grupp B-streptokocker

GBS ingår i slidans normala bakterieflora. Bakterierna kan orsaka en allvarlig infektion hos det nyfödda barnet. Antibiotika ges i förebyggande syfte under förlossningen åt alla kvinnor som konstateras ha GBS.

​​​​

GBS, streptokockbakterie grupp B, som oftast ingår i den så kallade normalfloran, förekommer i förlossningskanalen hos 15–40 % av kvinnorna. Bakteriens mest sannolika källa är föderskans tarmar, där den finns i stor mängd. Från tarmarna kan bakterien spridas till urin- och könsorganen, men vanligen orsakar GBS inga symtom i dem. Numera screenas alla gravida kvinnor för GBS, oftast när förlossningen sätter igen och på vissa orter i graviditetsvecka 36.

Rutinmässiga urin- eller slidprov för att upptäcka GBS ska inte tas under graviditeten. Endast förekomst av GBS har i sig inte konstaterats öka risken för en för tidig förlossning. Ett GBS-fynd kräver i sig ingen behandling under graviditeten. Ibland försvinner GBS av sig själv. Antibiotikabehandling under graviditeten garanterar inte att GBS inte skulle finnas i förlossningskanalen under förlossningen.

Fastän symtomfri förekomst av GBS inte behandlas under graviditeten, behövs profylaxmedicinering under förlossningen, eftersom streptokock grupp B är en av de största orsakerna till infektioner och dödlighet i infektion hos nyfödda. Hos hälften av barnen till GBS-bärare utvecklas bakteriekolonier, men lyckligtvis får bara 1–2 % av dem en tidig GBS-infektion. Inom HUS-distriktet är förekomsten av GBS-infektion bland nyfödda 1,2/1000 barn och dödligheten i den är cirka 4 %. Alla metoder för att förebygga tidig B-streptokockinfektion hos nyfödda baserar sig på antibiotikaprofylax under förlossningen.

Numera screenas alla föderskor för GBS när förlossningen sätter igång. Tidigare gjordes screeningen redan i graviditetsvecka 36, men negativt resultat då utesluter inte att det kan förekomma GBS i förlossningskanalen under förlossningen. Om det av någon anledning inte går att testa för GBS när förlossningen börjar, ges förebyggande medicinering utgående från riskfaktorer.

GBS-risken är förhöjd om förlossningen sker för tidigt (< 37:e graviditetsveckan), mamman har feber under förlossningen (≥38,0 °C) eller det är lång tid mellan att fostervattnet gått och förlossningen börjar (≥18 timmar). Cirka var fjärde av GBS-infektionerna med symtom hos nyfödda förekommer hos för tidigt födda barn. Bland mammorna har GBS-bärare förhöjd risk att under eller efter förlossningen insjukna i allvarlig bakterimi (bakterier växer i blodomloppet) eller livmoderinfektion.

Antibiotikaprofylax ges under förlossningen åt alla kvinnor som konstateras ha GBS. Profylaxen behandlar inte mamman, utan har som syfte att hindra att den nyfödda utsätts för GBS. Mammans infektionsbehandling görs enligt symtomen.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  19.9.2017