Infektioner och graviditet


pic GBS – grupp B-streptokocker

GBS, det vill säga streptokockbakterier grupp B, finns i förlossningskanalen hos 15–40 procent av kvinnorna. Antibiotika ges i förebyggande syfte under förlossningen åt alla kvinnor som konstateras ha GBS.​​

pic Hepatit

Hepatit B och C ska beaktas under graviditeten samt i planeringen av och under förlossningen.

pic Herpes

Herpes orsakar vanligen inga problem under graviditeten. Om det förekommer utbrott inleds förebyggande medicinering i slutet av graviditeten.

pic Hivinfektion

Att vara hivpositiv är inget hinder för graviditet. Med noggrann uppföljning och bra medicinering går det att hindra smitta från mamman till fostret.

pic Influensa och andra virus

Vanlig förkylning är inte skadlig för fosterutvecklingen. Influensa kan däremot utgöra en risk för den väntande mammans och barnets hälsa. Influensavaccinering rekommenderas för alla gravida.

pic Listerios

Listerios är ovanligt under graviditet. Det är dock bra att under graviditeten undvika vakuumförpackad fisk samt vissa mjölkprodukter.

pic Barnsjukdomar

Vattkoppor och femte sjukan är fortfarande vanliga och de är skadliga under graviditeten.

pic Cytomegalovirusinfektion

Cytomegalovirussmitta är rätt så ovanlig under graviditet. Symtomen påminner om vanlig förkylning och är ofta lindriga.

pic Toxoplasmos

Hyvä käsihygienia on keskeistä toksoplasmoosin ehkäisyssä raskauden aikana.

pic Zika

Zikavirus sprids främst genom myggor. Gravida rekommenderas att undvika resor till områden där viruset förekommer.


 

Uppdaterad  19.9.2017