Hem med en prematur


pic Definition av prematuritet

Prematur är ett barn som föds för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37.

pic Skötsel av prematurbarn

Råd för den dagliga grundläggande skötseln av den nyfödda babyn.

pic Vardagen i en prematurfamilj

Information om att lägga babyn, vara utomhus, uppföljning på rådgivningen och samarbete med rehabiliteringshandledare.

pic Växelverkan med prematurbarn

Information om uttolkning av prematurbarnets signaler och råd för att stödja prematurbarnets självreglering.

pic Prematurbarnets näring

Särdrag i näringsbehovet hos prematurer och bedömning av om barnet får tillräckligt näring.

pic Matning med mjölk

Information om amning och matning med bröstmjölksersättning, näringstillskott och hemgång med näsmagsond.

pic Amning av prematurbarn

Råd för amning av prematur och mjölkning av bröstmjölk. Betydelsen av känguruvård och hudkontakt för att amningen ska lyckas.

pic Fast föda och utökning av kosten

Börja med puré, gröt och välling och utöka sedan kosten. Praktiska råd för matning av prematur.

pic Järn- och vitamintillskott

Råd för dosering av D-vitamin, prematurdroppar och järntillskott.

pic Prematurbarnets tillväxt

Information om uppföljning och bedömning av prematurbarnets tillväxt och tillväxtkurvor för prematurer.

pic Motorisk utveckling

Information om prematurers motoriska utveckling och stöd av de motoriska färdigheterna.

pic Utvecklingsneurologisk uppföljning

Information om små prematurers utvecklingsproblem, utvecklingsneurologisk uppföljning och om polikliniker för utvecklingsuppföljning.


pic Långtidssjukdomar hos små prematurer

Information om BPD och hemgång med syrgaskoncentrator, ROP, prematurers apnéer, bråck, hemangiom och skötsel av stomi.

pic Infektioner, vaccinationer och resor

Information om prematurbarnets immunförsvar, infektionssymtom, vaccinationer och att resa med en prematur baby.

pic Prematurfamiljens psykiska välmående

Information om ”baby blues” efter förlossningen och om förlossningsdepression samt om tillgängligt psykiskt stöd.

pic Socialskydd och sociala tjänster

FPA:s och hemkommunens stöd åt prematurfamiljer.

pic Vanliga frågor

Vanliga frågor om prematurbarns vardag och välmående.

pic Ordlista

Lista över termer som hänför sig till vård av och sjukdomar hos prematurer.


Uppdaterad  20.9.2017