Grundssjukdomar och graviditet


pic Tidigare cancer

Att ha haft cancer är inget hinder för graviditet. Det är ändå bra att i förväg med sin läkare diskutera graviditeten eller möjligheten att bli gravid.

pic Astma

Svår astma tenderar att förvärras och lindrig astma att förbli oförändrad eller förbättras under graviditeten.

pic Diabetes typ 1

Diabetiker ska alltid planera sin graviditet i förväg, eftersom dålig sockerbalans medför större risk för missbildningar.

pic Epilepsi

Epileptiker ska planera sig graviditet i förväg, eftersom vissa epilepsimediciner är skadliga för fosterutvecklingen.

pic Sköldkörteln och graviditet

Störningar i sköldkörtelns funktion är utöver diabetes de vanligaste sjukdomarna i endokrina körtlar under graviditeten.

pic Graviditet efter fetmaoperation

Graviditet rekommenderas tidigast ett drygt år efter fetmaoperation. Folsyratillskott ska tas redan före graviditeten och under den.

pic Multipel skleros (MS)

MS-symtomen lindras oftast under graviditeten, men kan förvärras efter den.

pic Reumatiska sjukdomar

Det är bra att diskutera planerna på graviditet med sin reumaläkare i god tid före graviditeten.

pic Blodtryckssjukdom före graviditeten

Blodtrycksmedicineringen måste ofta ändras i början av graviditeten. En blodtryckssjukdom ska beaktas redan när man planerar att skaffa barn.Uppdaterad  19.9.2017