Förlossningssätt och förlossning

Vid flerbördsgraviditeter görs en bedömning av förlossningssättet i graviditetsvecka 35–36, om graviditeten har gått normalt. Om något tillstånd eller en förändring kräver bedömning tidigare, bedöms förlossningssättet enligt det aktuella läget.

​​

Ungefär hälften av alla tvillingar föds normalt med vaginal förlossning. Av alla tvillingförlossningar som ursprungligen planerats som vaginal förlossning görs var tredje slutligen som kejsarsnitt på grund mammans eller fostrets tillstånd under förlossningen. En femtedel av alla tvillingar föds med i förväg planerat kejsarsnitt. Ibland i ovanliga fall (0,7 %) föds den första babyn (A-babyn) vaginalt, men B-babyn måste hjälpas ut med kejsarsnitt. Orsaken är ett stressläge som hotar B-babyn och som uppstått efter att A-babyn fötts och som inte har gått att förutse tidigare.

Planerat kejsarsnitt är motiverat om mammans bäcken inte är tillräckligt rymligt för vaginal förlossning av baby i sätesläge eller om mamman tidigare har genomgått fler än ett kejsarsnitt. Kejsarsnitt görs också om det under graviditeten har konstaterats att ett eller båda fostren har ett problem som kan försvaga tillståndet under värkarna, eller mammans förlossningsrädsla gör en vaginal förlossning omöjlig.

Hur påverkar fosterbjudningen valet av förlossningssätt?

Om A-fostret ligger med huvudet neråt i så kallad hjässbjudning väljs i första hand vaginal förlossning. B-fostrets läge spelar ingen roll.

Om A-fostret är i sätesläge, kan man i vissa fall överväga vaginal förlossning, i synnerhet om mamman är omföderska och själv föredrar vaginal förlossning. A-fostret är i sätesläge i slutet av graviditeten hos cirka 20 procent av tvillinggraviditeterna. Enligt internationella studier är vaginal förlossning att föredra om förutsättningarna för en vaginal förlossning är goda.

Om båda fostren är i sätesläge, är förlossningssättet oftast planerat kejsarsnitt. Om alla övriga förutsättningar för vaginal förlossning är goda och förlossningen startar spontant, kan man i vissa fall gå in för vaginal förlossning.

Om A-fostret är ett annat läge än hjäss- eller sätesbjudning när förlossningen startar, väljer man alltid kejsarsnitt som förlossningssätt.

Förlossning vid tvillinggraviditet

Förlossningarna av alla monokoriotiska tvillingar inom HUS-distriktet sker på Kvinnokliniken. Dikoriotiska tvillingar kan födas vid vilket förlossningssjukhuset som helst som familjen väljer.

Förlossningens öppningsskede sköts på samma sätt som vid enbördsgraviditet. Vid krystningsskedet av en tvillingförlossning är alltid 1–2 läkare närvarande utöver barnmorskan. Det säkerställer en så trygg förlossning som möjligt för barnen om det skulle uppstå problem vid krystningsskedet. Under förlossningen följs båda fostrens hjärtljud upp med CTG. Om uppföljningen visar tecken på att någondera fostrets tillstånd försämras, kan man i vilket skede som helst av förlossningen övergå till kejsarsnitt. A-fostret föds på samma sätt som vid enbördsgraviditet. Efter att A-fostret fötts stöder ofta den ena läkaren B-fostrets läge på mammans mage och styr vid behov det till upprätt läge med antingen huvudet eller stjärten neråt. Stödet hindrar B-fostret att ändra läge efter det. Enligt litteraturen byter så många som 20 procent av B-fostren läge efter att A-fostret har fötts om de inte stöds upp.

Efter A-fostrets födsel väntar man på att livmodern på nytt börjar dra ihop sig. Livmodern vilar ofta en stund. B-fostrets tillstånd följs upp hela tiden. Vanligen börjar man senast i det här skedet ge hormonet oxytocin för att stimulera livmoderns värkarbete. B-fostrets bjudning och hjärtljud kan i det här skedet undersökas med ultraljud. När värkarna sätter igång igen får mamman krysta om B-fostret har kommit tillräckligt långt ner i bäckenet. Om B-fostret visar tecken på stress, kan förlossningen påskyndas med sugklocka eller, om babyn är i sätesläge, utdragning. Om det verkar att gå över en timme mellan förlossningarna, kan man flytta till operationssalen för att dra ut B-fostret. Det här är dock ovanligt. Ibland kan man också besluta att göra kejsarsnitt, om B-fostrets läge gör vaginal förlossning omöjlig eller om B-fostrets tillstånd försvagas och det inte går att hjälpa ut fostret med sugklocka/dra ut fostret i sätesläge.

Videon ger mer information om tvillingförlossning. Videon visar inte en riktig förlossning.Råd för amning av tvillingar

Det är möjligt att amma både tvillingar och trillingar. Mjölkmängden regleras av efterfrågan och utbud: ju oftare barnen suger på bröstet, desto mer mjölk produceras det. De första dagarna är det viktigt att barnen suger så ofta som möjligt, eller att mamman mjölkar brösten ofta.

I början kan det vara bra att lära känna och amma en baby i taget. När man blivit bekant med barnen, hittar man också metoder för att amma båda samtidigt. I det första skedet behöver mamman mycket konkret hjälp med amningen. Här har den andra föräldern och andra närstående en viktig roll.

Amning har många fördelar. Det gagnar både mammans och barnets hälsa, och i synnerhet för tvillingmammor är det lättare att amna eftersom mjölken genast är färdig, färsk och har en lämplig temperatur och man behöver inte t.ex. stiga upp på natten för att tillreda mjölken.

Läs mer:

Amning

Amning av flera barn (Suomen Monikkoperheet ry) på finska


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  27.3.2018