Förlossningens spontana start

Förlossningen startar antingen med sammandragningar eller med fostervattenavgång. Förlossningen hos förstföderskor och omföderskor sätter igång på lite olika sätt.

Vanligen anses en förstföderskas förlossning ha satt igång när sammandragningarna har pågått i minst två timmar, med fem minuters intervaller och en värk håller i sig en minut.

En omföderskas förlossning anses däremot ha satt igång när sammandragningarna har pågått i minst en timme, med tio minuters intervaller och en sammandragning håller i sig minst en minut.

Förlossningen kan komma igång långsamt. Sammandragningarna kan minska och sedan sätta igång igen. I det här skedet kan man tryggt vara hemma och vänta på att förlossningen ska sätta igång naturligt. Om du är osäker på om det dags att åka till sjukhuset, kan du ringa förlossningssjukhuset för att få närmare råd.


När kontakta förlossningssjukhuset?

  • Riklig blödning
  • Kontinuerlig stark smärta
  • Misstanke om fostervattenavgång
  • Smärtsamma och regelbundna sammandragningar (med 5–10 minuters intervaller)
  • Om fostret inte rör på sig normalt
  • Plötsliga symtom som stark huvudvärk, synstörningar, smärta i övre delen av magen, stark klåda t.ex. under fötterna, i händerna, på magen


Preeklampsi (Havandeskapsförgiftning)

Graviditetshepatos

När åka till sjukhuset? (HUS)


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  4.10.2017