Förlossning

​​​​​​​​​


pic Förlossningens spontana start

Förlossningen startar antingen med värkar eller med fostervattenavgång. Förlossningen hos förstföderskor och omföderskor sätter igång på lite olika sätt.

pic Igångsättning av förlossningen

De vanligaste orsakerna till att förlossningen sätts igång är att graviditeten har gått över tiden och att fostervattnet gått men sammandragningar har inte börjat. Igångsättningen planeras alltid individuellt.

pic Fostervattenavgång

Hos vissa föderskor startar förlossningen med att fostervattnet går och först därefter sätter sammandragningarna igång.

pic Förbereder för förlossning och förlossningen​

Fastän det inte går att planera förlossningen i förväg, kan och ska man förbereda sig på den genom att fundera över sina egna önskemål gällande förlossningen, söka information och öva sig på avslappning.

pic Behandling av förlossningssmärta

Förlossningssmärta är naturlig, positiv smärta som för förlossningen framåt. Det går att lindra smärtan på många olika sätt. 

pic Förlossningssätt - vaginal förlossning eller kejsarsnitt

Barnet kan födas antingen genom vaginal förlossning eller med kejsarsnitt. Trots att vaginal förlossning är ett säkrare förlossningssätt för både mamman och barnet, önskar vissa mammor kejsarsnitt som förlossningssätt.  I vissa lägen är kejsarsnitt ett ingrepp som räddar barnets liv och hälsa och ibland motiverad också på grund av mammans sjukdom.

pic Speciella situationer vid förlossningen

Ibland kan det vid förlossningen uppstå situationer som kräver ingripande i det normala förloppet för att säkra mammans eller barnets hälsa.


​ 

Uppdaterad  30.7.2018