Förlossningsrädsla

Förlossningen är en spännande upplevelse och ny för alla förstföderskor. Vissa känner rädsla inför den, vilket kan bero på olika orsaker. Om du upplever förlossningrädsla, är bäst att du modigt talar om den på rådgivningen.

Vad är förlossningsrädsla?

Rädsla är en känsla som skyddar människan. Rädsla kan vara till hjälp för att agera i en ny eller svår situation. Men rädsla kan också vara lamslående och då försvagas funktionsförmågan. I sådana fall är det bra att få hjälp för att hantera sin rädsla och inte bli ensam med sina svåra känslor.

Orsakerna till att rädsla uppstår är väldigt individuella. Också bakgrunden till förlossningsrädsla kan vara mångskiftande, från tidigare förlossning, upplevelse av kroppsbilden och sådant man hört av andra om allt från olika livssituationer till relationsfrågor.

Det som känns skrämmande med förlossningen kan vara att förlora känslan av kontroll, smärta, ingreppen, att bli lämnad ensam eller tidigare förlossning eller andra kroppsliga erfarenheter. Det kan vara svårt att ensam för sig själv få grepp om grunden till rädslan, så det hjälper att diskutera saken på rådgivningen eller en poliklinik för förlossningsrädsla.

Var få hjälp för förlossningsrädslan?

Det är bäst att modigt tala om sin förlossningsrädsla på rådgivningen. Hälsovårdaren på rådgivningen är van att diskutera saken och går tillsammans med dig igenom dina tankar kring förlossningen och ger information som du behöver när du funderar på förlossningen och dig själv som föderska. Vid behov skriver hon en remiss till en mottagning för förlossningsrädsla. Förlossningsrädsla har länge behandlats på specialmottagningar vid förlossningssjukhus runt om i Finland. På mottagningen för förlossningsrädsla kan du träffa en barnmorska eller läkare och besöken planeras enligt dina individuella önskemål och behov.

Grunderna för förlossningsrädslan gås igenom och diskuteras. Utifrån informationen som du får är det lättare för dig att förbereda dig på förlossningen. I samtalen funderar ni tillsammans över önskemål inför den kommande förlossningen. Dessa antecknas i dina patientdokument så att alla som sköter din förlossning vet hur de bäst kan hjälpa just dig under förlossningen.

Förlossningsrädsla kan också behandlas i grupp. Grupperna samtalar ofta under ledning om ett visst tema och i varje träff ingår också avslappningsövningar. Man behöver inte tala om sin personliga bakgrund eller sina erfarenheter i gruppen. Gruppernas verksamhet varierar på olika håll i landet och bäst information om dem får du på din egen rådgivning.

Vid behandlingen av förlossningsrädsla hjälper barnmorskan, läkaren eller psykologen dig att fundera över sådant som hör ihop med förlossningen. Ingen tvingas eller pressas till någonting. Behandlingens syfte är att hjälpa dig att förbereda dig inför förlossningen, minska din rädsla och öka din tro på dig själv som föderska samt på en bra vård och ett bra stöd under förlossningen, så att du som slutresultatet får en positiv förlossningserfarenhet oavsett förlossningssätt.


 

Mottagning för förlossningsrädsla

Så gott som alla kvinnor känner spänning och oro inför förlossningen. Det kan kallas egentlig förlossningsrädsla om rädslan stör det normala livet och överskuggar glädjen som graviditeten ger. Sådan rädsla upplevs av 5–6 procent av alla kvinnor. Till mottagningarna för förlossningsrädsla behöv en remiss som du kan få av t.ex. mödrarådgivningen, hälsovårdaren eller en läkare.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  19.9.2017