Droger

Mammans droganvändning under graviditeten påverkar det blivande barnets hela liv. Drogerna påverkar tillväxten och utvecklingen av fostrets hjärna och kan därmed ha konsekvenser för barnets utveckling och lärande i skolåldern.

Det finns hjälp att få mot droganvändning. Mammans droganvändning under graviditeten har långtgående konsekvenser för det blivande barnets liv. Fostret utsätts alltid för samma droger som mamman, det vill säga går igenom samma berusningstillstånd och abstinenssymtom som hon. Redan när du planerar att skaffa barn, ska du fundera över din droganvändning.

Konsekvenserna av droganvändning är olika beroende på graviditetsfas. I början av graviditeten kan droger orsaka organmissbildningar. Det här gäller i synnerhet alkoholbruk. Under hela graviditeten påverkar droger tillväxten och utvecklingen av fostrets hjärna. Den nyfödda kan ha abstinenssymtom om mamman har använt droger ända fram till förlossningen. Men effekterna kan också komma till uttryck först i skolåldern, till exempel som koncentrations- och inlärningssvårigheter. Ofta används flera droger samtidigt, däribland tobak. Det finns inga forskningsdata om effekten av sådant blandmissbruk.

Eftersom alla droger, och också läkemedel tagna i berusningssyfte, påverkar tillväxten och utvecklingen av fostrets hjärna, förstärker de eventuellt varandras inverkan ytterligare. Det säkraste enligt nuvarande data är att helt låta bli alla droger under graviditeten.

Ditt eget eller din partners drogmissbruk kanske också hänger ihop med mentala problem, eller problem med ekonomin och boendet. Kanske saknas ett stödnätverk av närstående. Det finns hjälp och stöd att få för alla de här problemen – tveka inte att be om det.

Läs mer om hur alkohol, tobak och narkotika påverkar graviditeten:

Teratologiska informationstjänsten (läkemedelsrådgivning för mammor)

Testa vilken typ av rökare du är (Stumppi.fi) på finska

Alkohol och graviditet (verneri.net) på finska

AUDIT-test (Psykporten)


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.9.2017