Den nyfödda


pic Grundläggande babyskötsel

Den grundläggande skötseln av babyn består av närhet, näring och renhet. Till en början kan man känna sig osäker på hur man ska ta i och lyfta babyn, men varje förälder känner sin egen baby bäst.

pic Screening av nyfödda

Syftet med screeningen är att hitta allvarliga medfödda ämnesomsättningssjukdomar och hörselskador.

pic Hemgång från sjukhuset med nyfödd

Familjerna åker hem från sjukhuset i individuell takt. En barnläkare undersöker alltid den nyfödda före hemgången.

pic Vanliga problem som upptäcks vid undersökningen före hemgången

Vanliga problem som framkommer vid läkarkontrollen före hemgången är bland annat biljud i hjärtat eller gulsot.

pic Nyfödd som kräver specialuppföljning på BB-vårdavdelningen

Ibland behöver babyn speciell uppföljning. Det som vanligen följs upp är blodsockret, infektionsvärden eller gulsot.

pic Något för tidigt födda barn

Ett något för tidigt fött barn föds i graviditetsvecka 34+0–36+6. För tidigt födda barn behöver i början uppföljning på neonatalavdelning.

pic Andningssvårigheter hos nyfödda

Den nyfödda kan ha svårigheter att andas efter förlossningen. Det vanligaste problemet är övergående andningssvårighet hos fullgångna barn.

pic Lågt blodsocker, dvs. hypoglykemi, hos nyfödda

Födelsevikt under 3 kg eller över 4,5 kg, för tidig födsel samt mammans diabetes ökar risken för lågt blodsocker, dvs, hypoglykemi, hos babyn.

pic Gulsot hos nyfödda och blå ljusterapi

Så många som hälften av alla fullgångna nyfödda och ännu fler av för tidigt födda får gulsot under sina första dagar.

pic Allmän infektion, sepsis, hos nyfödda

GBS är den vanligaste orsaken till bakterieinfektion hos nyfödda.

pic Intensivvård av nyfödda

En sjuk nyfödd baby behöver vård på neonatal intensivvårdsavdelning och kan inte vara på BB-vårdavdelningen med mamman.

pic Vanliga frågor

Vanliga frågor-delen innehåller sådant som nyblivna föräldrar ofta undrar över.


Uppdaterad  20.9.2017