Hur trygga amningen om babyn behöver tilläggsmjölk?

Ibland behöver babyn under sina första levnadsdagar av medicinska skäl tilläggsmjölk utöver amningen, till exempel om babyn har lågt blodsocker eller vikten minskar för mycket. Det är viktigt att säkerställa att amningen trots det får en bra start.

Håll babyn i hudkontakt ofta

Vid hudkontakt söker babyn mer efter bröstet, suger mer på bröstet och amningen kommer igång bättre. Om babyn är med dig, håll hen mot din hud hela tiden, tills amningen verkar gå bra. Babyn kan vara i hudkontakt med mamman, den andra föräldern eller mammans stödperson. Om babyn börjar söka efter bröstet, är det bra om mamman tar babyn till bröstet för att suga.

Amma alltid när babyn söker bröstet

Brösten behöver mycket stimulans så att mjölkmängden ökar. Kan du se när babyn är redo att äta?

Läs mer om babyns hungersignaler på sidan:

Amningens start

Ju mer av tilläggsmjölken är mammans egen bröstmjölk, desto bättre. Mjölkning är också ett utmärkt sätt att få mjölkutsöndringen att öka.

Läs mer:

Starta mjölkutsöndringen genom mjölkning

Undvik napp om möjligt

Nappen är babyns stöd och trygghet om hen måste vara borta från sin mamma på barnenheten. Om babyn är med dig, ska du helst inte använda napp. Brösten behöver nu mycket stimulans för att producera mycket mjölk och det lönar sig att rikta babyns all sugning på brösten.

Undvik nappflaska om möjligt

Med nappflaska kan man mycket snabbt och enkelt ge babyn mjölk. Babyn kan dra slutsatsen att det är onödigt att suga på bröstet, eftersom mjölken kommer enklare ur flaskan. Användning av nappflaska kan också försämra babyns sugtag och i onödan göra amningen smärtsam.

Det går att i stället för nappflaska ge tilläggsmjölk med koppmatning. För koppmatning kan du använda ett litet medicinglas, en sked eller en spruta utan nål. Du kan titta på videon nedan om koppmatning.


Hur slutar jag med tilläggsmjölk?

Vanligen kan man sluta med tilläggsmjölken som har getts på sjukhuset senast när mjölken har stigit i brösten och babyn suger effektivt. Ibland gör man undantag av medicinska orsaker. Fråga på sjukhuset eller rådgivningen hur det är bäst att sluta med tilläggsmjölken och be att få individuella anvisningar.

Allmänna råd för minskning av tilläggsmjölk för baby yngre än en vecka

Om babyn på BB har fått små mängder tilläggsmjölk kan behovet av tilläggsmjölk sluta snabbt när mammans egen mjölkmängd ökar. Om mängden ersättning per måltid har varit under 40 ml, mamman känner att mjölken stiger normalt och tecknen på bra amning uppfylls, kan man sluta med tilläggsmjölk på en gång.

Om mängden tilläggsmjölk är över 40 ml per måltid eller över 320 ml i dygnet, minskar man den stegvis. Minska mängden tilläggsmjölk med 10 ml/måltid och gör det varannan dag.

Samtidigt ska du öka på amningen och följa upp om tecknen på bra amning uppfylls. Kontakta BB-avdelningen om tecknen på bra amning inte uppfylls eller om babyn inte verkar suga effektivt på bröstet.

Läs mer:

Hur gör jag för att mjölka större mängd?

Hur vet jag om babyn får tillräckligt mjölk?

Dagbok för minskning av tilläggsmjölk (PDF)


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  21.9.2017