Amning


pic Fördelar med amning

Bröstmjölk är den bästa möjliga maten för ett litet barn. Amning är också nyttigt för mamman själv.

pic Amningens start

Brösten behöver mycket stimulans för att producera mycket mjölk. Hudkontakt är ett enkelt sätt att få amningen att komma igång de första dagarna.

pic Sugtag och amningsställningar

I en bra amningsställning har både mamman och barnet det bekvämt. I en bra ställning är också sugtaget bättre och babyn får mera mjölk.

pic Amning och smärta

Amningen ska vara smärtfri och bekväm för mamman och babyn. Tveka inte att be om hjälp om amningen gör ont eller brösten blir ömma och sjuka.

pic Hur vet jag om babyn får tillräckligt mjölk?

Det om babyn får tillräckligt mjölk bedöms utifrån amningen och babyns avföring och urin samt viktutveckling.

pic Hur trygga amningen om babyn behöver tilläggsmjölk?

Ibland behöver babyn under sina första levnadsdagar tilläggsmjölk utöver bröstmjölk av medicinska skäl.

pic Starta mjölkutsöndringen genom mjölkning

Mjölkmängden blir desto större, ju tidigare och oftare bröstet får stimulans.

pic Var får jag hjälp med amningen?

Efter förlossningen ger förlossningssjukhusets hela personal amningsråd och efter hemgången får du stöd och hjälp på rådgivningen.

pic Babyvänlighet – främjande av amning

Programmet för babyvänligt sjukhus främjar och stöder en lyckad amning. Programmets certifikat baserar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) och Unicefs kriterier.


Uppdaterad  21.9.2017