Suostumus

Suostumus on keskeinen asia seksissä. Seksin osapuolien on varmistettava, että seksiin osallistuva on antanut suostumuksensa seksin tekemiseen.

​​​​​​​​​

Meille kaikille kuuluu oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja seksuaaliseen loukkaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen. Se tarkoittaa, että jokaisella on oikeus päättää kenen kanssa, milloin ja miten harrastaa seksiä. Näin ollen seksiin tarvitaan aina kummankin osapuolen suostumus. Esimerkiksi nukkuva tai muuten tiedottomassa tilassa oleva henkilö ei voi antaa suostumustaan seksiin.

Tutkimuksen mukaan väkivallan uhrin lamaantuminen tai jäätyminen on ihmiselle tyypillinen reaktio raiskaustilanteessa. Lamaantuminen on ollut evoluution kehityksessä henkiin jäämisen kannalta yksi keino selvitä uhkaavasta tilanteesta. Lamaantunut uhri on puolustuskyvytön, eikä kykene taistelemaan väkivaltaa tekijää vastaan. Lamaantuminen on automaattinen reaktio, ei tietoinen valinta. Raiskausrikoksen tunnusmerkistössä ei nyt huomioida lamaantumista, vaan korostetaan vastarinnan merkitystä raiskaustilanteessa. Raiskatun hoidossa ja tukemisessa tulee ottaa huomioon lamaantuminen ja kertoa siitä uhrille. Koska niin suuri osa ihmisistä lamaantuu väkivaltatilanteessa, on tärkeää, että seksuaalirikosten uhrien tukemisessa tiedostetaan asia ja ymmärretään suostumuksen merkitys.

Suomen seksuaalirikoslainsäädännön rangaistukset eivät perustu suostumukseen tai sen puutteeseen. Keskeinen kriteeri on väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen. Suostumus seksin tekemiseen on kuitenkin asia, josta osapuolien on varmistuttava.

raiskaus; väkivalta; suostumus; seksuaalirikokset; seksuaalinen väkivalta

Kyllä

Päivitetty  29.5.2018