Itsemääräämisoikeus ja seksuaalioikeudet

Jokaisella ihmisellä on oikeus itse päättää häntä itseään koskevista asioista.

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää siitä, kuka hänen kehoonsa koskee. Ihmisellä on oikeus itse päättää, kenen kanssa hän on, missä haluaa olla ja minne haluaa mennä. Lain edessä kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia.

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kenenkään henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti.

Seksuaalisuus on keskeinen osa jokaisen ihmisyyttä sekä keskeinen terveyden ulottuvuus, joka mahdollistaa intiimit ja luottamukselliset suhteet. Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia ja keskeinen osa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan ihmisen omaa oikeutta päättää omasta kehostaan ja omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Jokaisella ihmisellä itsellään on oikeus päättää, haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Kenenkään seksuaalisuutta ei saa häiritä tai loukata.

Keskeiset seksuaalioikeudet ovat:

  • Oikeus omaan seksuaalisuuteen
  • Oikeus tietoon seksuaalisuudesta
  • Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi
  • Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin
  • Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
  • Oikeus yksityisyyteen
  • Oikeus vaikuttaa

Seksuaalisuutta loukkaavilla teoilla on useimmiten kauaskantoisia seurauksia väkivaltaa kokeneelle ja myös hänen läheisilleen. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta loukkaa ihmisoikeuksia, yksilön koskemattomuutta ja se vaikuttaa usein kielteisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja seksuaaliterveyteen. Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kokeminen traumatisoi ja aiheuttaa uhrille turvattomuuden ja häpeän tunteita.

Seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia loukkaavat teot voivat olla puheita, tekoja tai eleitä, jotka uhri kokee häiritsevinä tai loukkaavina. Väkivallan muotoja ovat jo mm. ahdistelu, nimittely ja lähentely sekä vakavammat teon muodot, kuten raiskaus.

seksuaalioikeudet; itsemääräämisoikeus; seksuaalisuus; seksuaalinen väkivalta

Kyllä

Päivitetty  29.5.2018