Kun tapahtuneesta on kulunut alle 1 kuukausi

Hakeudu lääkäriin mahdollisimman pian tapahtuneesta, jotta saat tarvittavan hoidon ja tutkimukset.

Mitä nopeammin teet tapahtuneesta myös rikosilmoituksen, sitä helpompaa poliisin on selvittää rikos. Vaikka et olisi heti valmis tekemään tapahtuneesta rikosilmoitusta, oikeuslääketieteellisten näytteiden otto on kuitenkin tärkeä tehdä heti, mahdollista myöhempää rikosilmoituksen tekoa ajatellen. Jos paikkakunnallasi on Seri-tukikeskus, voit hakeutua sinne tutkimuksiin ja hoitoon. Muualla oikeuslääketieteellisten näytteiden otto tehdään oman alueesi päivystyksessä tai terveyskeskuksessa.

Älä pese itseäsi tai vaihda vaatteita ennen näytteiden ottoa, sillä rikoksentekijästä mahdollisesti jääneet tahrat, karvat ja kuidut ovat tärkeitä todistuskappaleita.

Seri -tukikeskus

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kokeneiden hoitoyksikkö. Tukikeskukseen voi hakeutua sukupuolesta riippumatta kaikki yli 16–vuotiaat seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneet.

Kokonaisvaltainen palvelu yhdestä paikasta

Palvelu sisältää oikeuslääketieteelliset tutkimukset, lääketieteellisen hoidon, tilanteen kokonaisarvion, tuen lähipäivien selviytymiseen, psykososiaalisen tuen traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen, hoidon jatkosuunnitelman sekä tarvittaessa ohjauksen jatkohoitoon.

Tukikeskuksessa toimii kätilö-koordinaattori, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä lääkäri. Myös sairaalapapin palvelut ovat käytettävissä. Tarvittava hoito sekä tukipalvelut suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Tukikeskuksesta asiakas saa koko prosessin ajan tietoa myös kolmannen sektorin toimijoista ja halutessaan tukea oikeusprosessin käynnistämiseen.

Hoitoon hakeutuminen

Seri-tukikeskus HUS

Tukikeskukseen voi hakeutua sukupuolesta riippumatta kaikki yli 16 –vuotiaat Uudellamaalla asuvat ja Uudenmaan alueella sekä laivoilla (Tallinna, Tukholma) seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneet.

Kattavimmin tukikeskuksen palvelut ovat käytössä arkisin klo 08-18, mutta tukikeskuksen päivystyspuhelimeen vastataan ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Akuutissa tapauksessa päivystävän lääkärin ja kätilön vastaanotto sekä oikeuslääketieteellisten näytteiden otto voidaan tehdä myös ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin. Tällöin asiakkaat tulevat Naistenklinikan päivystyksen kautta.

Päivystyspuhelin 24 tuntia/vuorokausi 040 701 8446

Käyntiosoite

Naistenklinikka, K-porras, 1. krs.

Haartmaninkatu 2, 00290 Helsinki

Postiosoite

PL 140, 00029 HUS

Seri-tukikeskus TYKS

Tukikeskukseen voivat hakeutua sukupuolesta riippumatta kaikki yli 16-vuotiaat Varsinais-Suomessa asuvat tai alueella tai laivoilla seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneet.

Kattavammin tukikeskuksen palvelut ovat käytössä arkisin klo 08-15, mutta tukikeskuksen päivystyspuhelimeen vastataan ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Akuutissa tapauksessa hoito ja oikeuslääketieteellisten näytteiden otto voidaan tehdä myös ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

p. 050 475 6108 (24h), myös tekstiviestit

ajanvaraus ja muut kiireettömät asiat arkisin klo 8-15.30

Käyntiosoite:

U-sairaala, UA6

käynti 6. krs naistentautien vuodeosaston kautta

Kiinamyllynkatu 4-8

Postiosoite:

PL 52 / 20521 Turku

Seri-tukikeskus TAYS

TAYS Seri-tukikeskus seksuaaliväkivaltaa kohdanneille

Käyntiosoite

Elämänaukio 2, 33520 Tampere

Naistentauti- ja raskauspäivystys, Tays Keskussairaala

D-rakennus, 3. krs, sisäänkäynti Taysin pääaulasta

Päivystyspuhelin 24 tuntia/vuorokausi

044 472 8002

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö. Tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisten ohjaamana, lähetettä ei tarvita. Seksuaaliväkivallan uhrilla on oikeus kaikkiin Seri-tukikeskuksen palveluihin riippumatta siitä, tehdäänkö rikosilmoitusta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

"Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi ahdistelu, lähentely, häirintä, koskettelu, pakottaminen nöyryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, seksiin pakottaminen, insesti ja raiskaus" (THL).

Etukäteen kannattaa soittaa ja kysyä neuvoja. Keskukseen on hyvä tulla mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Seri-tukikeskuksesta saa kokonaisvaltaista palvelua:

  • psyykkistä ja sosiaalista tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen
  • oikeuslääketieteelliset tutkimukset ja laboratoriokokeet
  • tarvittavat lääkkeet, rokotukset ja jälkiehkäisyn
  • hoidon jatkosuunnitelman
  • tietoa kolmannen sektorin tukipalveluista.

Seri-tukikeskuksen toiminta on keskitetty Taysin naistentautipäivystykseen vaiheittain. 18.5.2020 alkaen kaikki 16-vuotta täyttäneiden seksuaalirikostutkimukset tehdään Taysin naistentautipäivystyksen tiloissa keskussairaalan D-rakennuksessa, Elämänaukio 2. Alle 16-vuotiaiden tutkimukset tapahtuvat edelleen lastentautien päivystyksen (L-rakennus) kautta.

Seri-tukikeskus OYS

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) toimii seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukikeskus.

Keskus on tarkoitettu 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille uhreille sukupuolesta riippumatta, silloin kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi.

OYS:n naistentautien poliklinikalla toimivaan keskukseen voivat hakeutua Oulun seudulla asuvat itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Keskus toimii ympärivuorokautisesti. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Tehtävään koulutetut ja toimintaa koordinoivat hoitajat vastaavat päivystysnumeroon, 050 5643 769, arkena ja viikonloppuisin.

Toimi näin

  1. Soita ennen tuloasi tukikeskuksen päivystävälle hoitajalle numeroon 050 5643 769
  2. Virka-aikana asiakas voi tulla suoraan naistentautien poliklinikalle.
  3. Muina aikoina tule Oulun seudun yhteispäivystykseen. Päivystyksessä asiakkaalle on varattu, rauhallinen ja turvallinen tila odottaa seri-hoitajaa.

Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa. Siitä päättää asiakas itse. Hoitajat tukevat tarvittaessa rikosilmoituksen teossa, mutta keskuksen työssä tärkeintä on luoda parhaat edellytykset toipumiselle. Alle 18-vuotiaista potilaista terveydenhuollon henkilöstö on lailla velvoitettu tekemään lastensuojeluilmoitus. Hoitohenkilöstä sitoo vaitiolovelvollisuus.Keskuksen kumppaneita ovat poliisi ja hätäkeskus, Tyttöjen ja Poikien talo, rikosuhripäivystys, kriisikeskus, Tukinainen ja Tietoiseksi-hanke.

Seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön uhrin toipumisen kannalta on erittäin tärkeää, että uhri pääsee hoitoon mahdollisimman nopeasti.

Yhteystiedot

Päivystysnumero 24/7

050 5643 769

Käyntiosoite:

Virka-aikana: OYS naistentautien poliklinikka

Kajaanintie 50, Oulu

Sisäänkäynti A3:1-ovi (katutaso)

Virka-ajan ulkopuolella:

Oulun seudun yhteispäivystys, OSYP

Kajaanintie 50, Oulu

Sisäänkäynti A1 (katutaso)

Seri-tukikeskus KYS

Seri-tukikeskus on suunnitteilla myös Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Seri-tukikeskus Rovaniemi

Tehtävään koulutetut ja toimintaa koordinoivat hoitajat vastaavat päivystysnumeroon 040 726 8002 arkena ja viikonloppuisin.

Soita ennen tuloasi Seri-tukikeskuksen päivystävälle hoitajalle.

Virka-aikana asiakas voi tulla suoraan naistentautien poliklinikalle. On kuitenkin hyvä ilmoittaa tulosta etukäteen. Näin voimme varmistaa, että vastaanotto on mahdollisimman nopea ja helppo asiakkaalle.

Seri-tukikeskus Rovaniemi

Voit hakea apua myös eri järjestöjen tarjoamista palveluista, vaikka tapahtuneesta olisi kulunut alle yksi kuukausi!

Ota yhteyttä poliisiin

Seri -tukikeskus HUS

Päivystyspuhelin (24h)040 701 8446

Seri-tukikeskus TAYS

Päivystyspuhelin (24h)044 472 8002

Seri -tukikeskus TYKS

Päivystyspuhelin (24h)050 475 6108

Seri -tukikeskus OYS

Päivystysnumero 24/7050 5643 769

raiskaus; seksuaalinen väkivalta; Naistenklinikka; oikeuslääketieteelliset näytteet; rikosilmoitus; HYKS; Seri-tukikeskus; poliisi

Kyllä

Päivitetty  7.4.2020