Raskauden ehkäisy

Raskauden pelko on merkittävä seksuaalista elämänlaatua heikentävä tekijä, joten luotettava raskauden ehkäisy on tärkeää. Erilaisia ehkäisymenetelmiä on useita ja niistä voi valita elämäntilanteeseen parhaiten sopivan.

Yhdistelmäehkäisytabletit

Yhdistelmäehkäisytablettien kiistattomia seksuaalisuuteen vaikuttavia etuja ovat kuukautiskipujen (dysmenorrea) ja endometrioosikipujen väheneminen ja kuukautisvuotojen väheneminen jopa 40 prosentilla. Yhdistelmäehkäisytablettien ehkäisyteho oikein käytettynä on erinomainen (0,3 naista sadasta tulee vuoden sisällä raskaaksi ohjeen mukaisella käytöllä) ja tämä mahdollistaa seksuaalisuudesta nauttimisen ilman ei-toivotun raskauden pelkoa.

Tutkimustulokset yhdistelmäehkäisytablettien vaikutuksista libidoon ja seksuaaliseen halukkuuteen ovat ristiriitaisia. Osa tutkimuksista on raportoinut libidon laskua, osa puolestaan libidon nousua yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjäryhmässä. On lisäksi tutkimuksia, joissa minkäänlaista eroa seksuaalisessa halukkuudessa yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä ja kontrollihenkilöillä ei havaittu.

Tunnetusti monet psykososiaaliset tekijät vaikuttavat seksuaaliseen halukkuuteen ja osaltaan sekoittavat yllä kuvatun kaltaisia tutkimuksia. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä on raportoitu lisääntynyttä emättimen kuivuutta, joskin tämä vähenee käytön jatkuessa.

Yhdistelmäehkäisytablettien on useissa tutkimuksissa todettu lisäävän riskiä ulkosynnyttimien ja emättimen kiputilojen kehittymiseen (vestibuliitti, vestibulodynia, vulvodynia). Pitkä yhdistelmäehkäisytablettien käyttö (yli kaksi vuotta) ja käytön aloitus nuorena lisää kiputilojen kehittymisen riskiä. Joissakin tutkimuksissa kiputila helpotti, kun pillereiden käyttö lopetettiin.

Toisaalta on myös tutkimuksia, joissa yhteyttä yhdistelmäehkäisytablettien ja vestibuliitin välillä ei ole löydetty ja merkittävinä riskitekijöinä raportoitiin vain synnyttämättömyys ja emättimen bakteerivaginoosi.

Minipillerit, ehkäsykapselit ja progestiini -injektiot

Pelkkää progestiinia (eli keltarauhashormonia) sisältäviä ehkäisymenetelmiä ovat progestiini- eli minipillerit, ehkäisykapselit ja progestiini-injektiot. Näiden vaikutuksesta seksuaalisuuteen on niukasti tutkimustietoa. Näiden valmisteiden sivuvaikutuksina on raportoitu seksuaalisen halukkuuden laskua ja orgasmivaikeudet. Toisaalta yleisimmät lopettamisen syyt ovat vuotohäiriöt, akne ja painon nousu. Mielialan lasku ja masennus on myös liitetty progestiinipillereihin, joten voi olla, että libidon lasku on näistä johtuvaa eikä minipillereiden suoraa vaikutusta seksuaalisuuteen.

Mielialaoireiden esiintyvyys on samaa luokkaa, kuin yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä. Pitkävaikutteisen lihakseen pistettävän medroksyprogesteroniasetaatin (DMPA) käyttäjistä 5,8 prosenttia ja progesteroni-implantin (kapseli) käyttäjistä vain 2,5 prosenttia on raportoinut libidon laskua. Toisaalta on myös tutkimuksia, joissa yhdistelmäehkäisytablettien ja DMPA:n käyttäjien halukkuuden tai kiihottumisen välillä ei ollut merkittävää eroa.

Kierukka

Kohdunsisäinen ehkäisy eli kierukka on suosittu ehkäisymenetelmä Suomessa. Käytössä on kuparikierukka ja levonogestreeliä (keltarauhashormoni eli progestiini) sisältävä hormonikierukka. Kuparikierukalla ei hormonittomana ehkäisymenetelmänä ole vaikutusta munasarjan hormonituotantoon, mutta se tunnetusti lisää kuukautisvuodon määrää, millä voi olla jonkinlaista vaikutusta seksuaalisuuteen.

Hormonikierukan merkittävin ero yhdistelmäehkäisytabletteihin on se, että se ei yleensä estä munasarjan omaa hormonitoimintaa, joten kuukautiskierto, ovulaatio ja sykliset muutokset hormonitoiminnassa pysyvät ennallaan. Monet naiset raportoivat lisääntynyttä halukkuutta ovulaation aikoihin ja tämä ilmiö pysyy yleensä hormonikierukkaehkäisyä käytettäessä ennallaan.

Äskettäisessä tutkimuksessa verrattiin kupari- ja hormonikierukan välisiä eroja seksuaalisuuteen eikä mitään merkittävää eroa niiden välillä ollut. Hormonikierukan käyttäjät ovat puolestaan raportoineet suurentunutta seksuaalista halukkuutta ja kiihottumista ja vähemmän seksuaalitoimintojen ongelmia kuin kontrolliryhmä.

Kondomi

Kondomiehkäisyn vaikutuksesta seksuaalisuuteen on vain vähän tutkimustietoa. Nuoremmat ikäluokat suhtautuvat kondomin käyttöön positiivisemmin kuin vanhemmat ikäluokat ja menetelmä on käytössä tyypillisesti suhteen alussa sukupuolitautien välttämisen vuoksi.

Sterilisaatio

Sterilisaation valitsee Suomessa raskauden ehkäisymenetelmäksi noin 5000 ihmistä vuosittain, kokonaismäärä on pysynyt vakaana viime vuodet. THL ennakkotietojen mukaan yli puolet steriloinneista tehtiin vuonna 2016 miehille (56 % steriloinneista). Tutkimuksissa ei ole havaittu mitään merkittävää muutosta seksuaalisuudessa. Joissakin tutkimuksissa on raportoitu puolison seksuaalisuuden halukkuuden lisääntyneen miehen sterilisaation eli vasektomian jälkeen. Tämä lienee epäsuoraa seurausta raskauden pelon poistumisesta.

sterilisaatio; kondomi; yhdistelmäehkäisytabletit; kierukka; raskauden ehkäisy

Kyllä

Päivitetty  18.10.2018