Raskaudenkeskeytysmenetelmät

Raskaus voidaan keskeyttää kahdella eri menetelmällä: lääkkeellisesti tai kirurgisesti imukaavinnalla.

Lääkkeellisesti raskaus voidaan keskeyttää raskauden kestosta riippumatta ja Suomessa valtaosa (96%) keskeytyksistä tehdään nykyään lääkkein. Imukaavinta voidaan tehdä raskauden keston ollessa ≤ 12+0 raskausviikkoa, turvallisimman ajan ollessa noin raskausviikoilla 7–8. Kaavinta alle rv 7 on riski raskauden jatkumiselle. Jollei lääketieteellisiä perusteita keskeytysmenetelmälle ole, keskeytystä hakeva nainen tekee valinnan saatuaan informaation.

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys

Lääkkeellisessä raskaudenkeskeytyksessä imukaavintaan verrattuna etuna on kohtuun kohdistuvan toimenpiteen ja nukutuksen välttäminen. Lääkkeellisessä keskeytyksessä jonkinlaista kipua kokevat lähes kaikki naiset ja pahoinvointia 15–50% naisista. Näitä oireita hoidetaan kipu- ja pahoinvointilääkkein. Lisäksi haittana on jonkin verran runsaampi ja pidempikestoinen vuoto.

Lääkkeellisessä keskeytyksessä aloituslääke (mifepristoni) otetaan suun kautta sairaalan poliklinikalla. Tämä lääke lisää kohdun supistusherkkyyttä ja pehmittää kohdunkaulaa. Joillakin naisilla vuoto alkaa jo tällä lääkkeellä ja sen sivuvaikutuksena voi joskus esiintyä pahoinvointia, oksentelua, ripulia, alavatsakipua tai päänsärkyä. Mahdollista imetystä ei tarvitse tauottaa. Sairauslomaa aloituspäivänä ei tarvita.

Varsinainen kohdun tyhjentävä supistuksia aiheuttava lääke (misoprostoli) otetaan 1–3 vuorokauden kuluttua aloituslääkkeestä. Jos raskauden kesto on keskeytyshetkellä alle 9 viikkoa ja keskeytykseen päätyneellä on aikuista seuraa paikalla, perusterve yli 18-vuotias voi ottaa tämän lääkkeen kotona. Muutoin kohtua supistava lääkehoito toteutetaan sairaalan poliklinikalla tai vuodeosastolla raskauden kestosta ja naisen tilanteesta riippuen. Raskauden keston lisääntyessä, misoprostoli-annos joudutaan usein toistamaan ja lääkitystä jatketaan, kunnes raskaus keskeytyy. Useimmiten raskaus keskeytyy saman päivän aikana, mutta varsinkin yli 12 viikkoisen raskaudenkeskeytyksen yhteydessä on hyvä varautua jäämään sairaalaan yön yli.

Päiväaikaan sairaalassa voi olla yksi tukihenkilö mukana. Kotiutumaan pääsee, kun raskaus on keskeytynyt, jälkivuoto on normaalia ja naisen vointi on hyvä. Mahdollista imetystä ei tarvitse tauottaa. Sairauslomaa kirjoitetaan useimmiten noin kolme päivää misoprostoli-päivästä alkaen.

Kaavintakeskeytys

Kaavintakeskeytyksessä kohtu tyhjennetään päiväkirurgisena toimenpiteenä nukutuksessa tehtävällä imukaavinnalla. Kaavinnan etuna lääkkeelliseen hoitoon verrattuna on niukempi ja lyhempikestoinen vuoto. Edellisenä iltana ja/tai toimenpidepäivän aamuna kaavintaan tuleva ottaa poliklinikalta saamansa antibiootit tulehduksen ehkäisyyn ja tarvittaessa misoprostoli-lääkkeet kohdunsuun pehmentämistä varten. Sairaalaan tullaan sovitusti toimenpidepäivän aamuna ravinnotta. Toimenpide tehdään nukutuksessa ja kotiin pääsee samana päivänä, jos kotona on aikuista seuraa seuraavan yön yli. Sairauslomaa kirjoitetaan useimmiten (1–)3 päivää toimenpidepäivästä alkaen.

Raskaudenkeskeytykseen liittyvät ongelmat

Raskaudenkeskeytys on yleensä turvallinen toimenpide. Keskeytystavasta riippumatta valtaosalla eli 93–98%:lla naisista keskeytys sujuu ongelmitta, kun raskauden kesto on alle 9 viikkoa ja 88–97%:lla, kun raskauden kesto on 9–12 viikkoa. Vain alle 1%:lla naisista raskauden todetaan jatkuvan hoidon jälkeen. Residuan eli kohtuun jäävän raskauskudoksen riski on samankaltainen molemmissa keskeytystavoissa, kun raskauden kesto on alle 12 viikkoa.

Raskauden keston ollessa yli 12 viikkoa epätäydellisen keskeytyksen ja runsaan verenvuodon riski lisääntyy siten, että sairaalahoidon yhteydessä kaavinnan riski on noin 26% ja kokonaisuudessaan noin 39%. Kohtuun jäävä raskauskudos saattaa pidentää jälkivuodon määrää ja kestoa sekä altistaa tulehdukselle. Antibioottihoitoa vaativa tulehdus tai sen epäily liittyy sekä lääkkeelliseen että kirurgiseen keskeytykseen noin 2–11%:lla naisista. Kaavintakeskeytyksessä kohdun puhkeaman riski on noin 1-4/1000 keskeytystä.

Yksittäisellä raskaudenkeskeytyksellä menetelmästä riippumatta ei ole vaikutusta seuraavien raskauksien kulkuun. Toistuvat kaavinnat kuitenkin saattavat lisätä kohdunsisäisten kiinnikkeiden riskiä ja mahdollisissa seuraavissa raskauksissa istukan kiinnittymishäiriöitä.

Raskaudenkeskeytys; abortti

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018