Alkuraskauden istukka- ja lapsivesitutkimus​

Jos raskaudessa todetaan kohonnut riski kromosomipoikkeavuuteen tai geenivirheeseen, voidaan tarjota mahdollisuutta sikiön kromosomien tutkimiseen istukka- tai lapsivesinäytteestä.

Ennen päätöksentekoa näytteenotosta annetaan yksilöllistä neuvontaa raskauteen liittyvästä riskistä, tutkimuksen tarkoituksesta ja näytteenottomenetelmästä. Molempiin näytteenottomenetelmiin liittyy 0,5-1 prosentin keskenmenoriski.

Menetelmän valinta riippuu raskauden kestosta, istukan paikasta ja näkyvyydestä tutkimustilanteessa. Istukkanäyte voidaan ottaa aikaisintaan 11. raskausviikon täytyttyä ja lapsivesinäyte 15. raskausviikon täytyttyä. Istukkanäytetutkimusta varten virtsarakon tulisi olla täynnä.

Näytteenotto

Näytteenotto aloitetaan ultraäänitutkimuksella. Näyte otetaan ultraääniohjauksessa ohuella neulalla steriilisti vatsanpeitteiden läpi. Toimenpiteen aikana tulee olla liikkumatta. Toimenpide kestää muutaman minuutin. Näytteenoton jälkeen voi liikkua normaalisti ja esimerkiksi mennä töihin.

Tutkimuksen syyn perusteella näytteestä valitaan sikiötutkimusyksikön käytännön mukaisesti yksi tai useampia määrityksiä. Ennen näytteenottoa kätilö ja/tai lääkäri selvittää, mitä näytteestä voidaan tutkia. Tutkimuksia ovat

  • trisomia-PCR-tutkimus: Downin oireyhtymän eli 21-trisomian sekä 18- ja 13-trisomioiden toteaminen PCR-menetelmällä
  • kromosomitutkimus (karyotyyppi)
  • mekyylikaryotyyppitutkimus: tarkempi kromosomitutkimus esimerkiksi kromosomideleetioiden tutkimiseksi
  • sikiövalkuaisen (AFP, alfafetoproteiini) määritys lapsivesinäytteestä
  • geenitutkimukset tai entsyymimäärityket perheessä tai suvussa esiintyvän perinnöllisen sairauden vuoksi.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin luotettavia. Virheellisen normaalin vastauksen (tutkimustulos on normaali, mutta lapsen kromosomit ovat poikkeavat) riski on PCR-tutkimuksessa 0,3 prosenttia ja karyotyyppitutkimuksessa alle 0,1 prosenttia. Poikkeavan vastauksen luotettavuus molemmissa tutkimuksissa on lähes 100 prosenttia. Joskus voi esiintyä tulkintavaikeuksia liittyen esimerkiksi istukkamosaikismiin (1-2 prosenttia), jossa on samassa näytteessä kromosomistoltaan poikkeavia ja normaaleja soluja. Tällöin tulos voidaan tarvittaessa varmentaa lapsivesitutkimuksen avulla.

Tutkimustulos valmistuu keskimäärin kahden viikon kuluessa (1-4 viikkoa) tutkimuksesta riippuen. Normaalista tutkimusvastauksesta ilmoitetaan kirjeitse. Mikäli vastaus on poikkeava tai se antaa aiheen jatkotutkimukseen, siitä ilmoitetaan ensin puhelimitse, jotta voidaan järjestää aika perinnöllisyysneuvontaan. Neuvonnassa selvitetään tarkemmin löydöksen merkitys ja suunnitellaan jatkohoito.

Hyvä tietää

Ihmisen perimä on soluissa järjestäytyneenä parillisiin kromosomeihin, joita on ihmisellä 46 kappaletta. Jokaisesta kromosomiparista toinen on peritty isältä ja toinen äidiltä.

Naisen sukupuolikromosomiparin muodostaa kaksi X-kromosomia (XX) ja miehen X- ja Y-kromosomit (XY). Jos kromosomiainesta on liikaa tai liian vähän, voi seurata esimerkiksi kehityksen ongelmia ja rakenteellisia poikkeavuuksia.

 

Kyllä

Päivitetty  2.11.2020