Vastasyntyneen seulonta

Napaveren TSH

Jokaiselta vastasyntyneeltä otetaan syntymän jälkeen napaverestä kilpirauhasen toimintaa kuvaava TSH – näyte synnynnäisen kilpirauhasen vajaatoiminnan poissulkemiseksi. Hoitamattomana synnynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa vaikean kasvuhäiriön ja pysyvän kehitysvammaisuuden. Nämä voidaan estää varhain aloitetulla hormonikorvaushoidolla. Koska taudin toteaminen vastasyntyneellä on hyvin vaikeaa, Suomessa seulotaan kaikki vastasyntyneet napaverestä otettavan näytteen avulla.

Vastasyntyneiden seulontaverinäyte (VasSeu)

Vastasyntyneiltä kantapäästä otettavasta seulontaverinäytteestä seulotaan synnynnäisiä aineenvaihdunta- ja immuunipuutossairauksia, jotka ovat harvinaisia ja periytyviä. Sairaudet ilmenevät yleensä varhaisessa imeväisiässä.

Useimmat lapset, jotka sairastavat näitä harvinaisia sairauksia, vaikuttavat vastasyntyneinä täysin terveiltä. Hoitamattomina taudit voivat kuitenkin johtaa vaikeaan vammautumiseen tai jopa menehtymiseen. Oikea hoito on tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain, jotta sairauden aiheuttamat haitat olisivat mahdollisimman vähäisiä.

Vastasyntyneiltä otettavasta seulontaverinäytteestä voidaan todeta osa synnynnäisistä aineenvaihdunta- ja immuunipuutossairauksista. Suomessa seulontaa tarjotaan kaikille vastasyntyneille. Ilman seulontaa näiden sairauksien tunnistaminen alkuvaiheessa on vaikeaa. Lupa seulontaan kysytään vanhemmilta.

Vastasyntyneen kuuloseula (OAE)

Seulan tarkoituksena on löytää riittävän ajoissa huonokuuloiset lapset, jotta heidän hoitonsa alkaisi ajoissa ja takaisi mahdollisimman hyvän kehityksen. Jos toinen korva kuulee, se riittää sosiaaliseen kuuloon ja puheen oppimiseen.

Kaikilta vastasyntyneiltä tutkitaan OAE eli otoakustinen emissio yhdestä korvasta. Jos lapsen lähisuvussa on periytyviä tai toistuvia kuulovikoja, tutkitaan kummankin korvan OAE. Jos lapsi ei läpäise en​simmäisen korvan OAE-tutkimusta, se tutkitaan toisesta korvasta. Jos lapsi ei läpäise kummankaan korvan OAE-tutkimusta, kontrolloidaan tutkimus uudelleen oman synnytyssairaalan lapsivuodeosastolla, lastenpoliklinikalla tai kätilön vastaanotolla sairaalassa sopivana ajankohtana noin 2 viikon kuluessa.

Jos lapsi ei läpäise toistuvasti ja hyvissä olosuhteissa tehtyä OAE - kuulontutkimusta kummastakaan korvasta, lastenlääkäri tekee hänelle lähetteen viimeistään 3 kk ikään mennessä lasten kuulokeskukseen.

 

Kyllä

Päivitetty  26.11.2020