Vastasyntyneen kotiinlähtötarkastuksessa ilmeneviä tavallisia ongelmia

Sydämen sivuääni

Mikäli vastasyntyneellä kuullaan sydämestä sivuääni ensimmäisen elinvuorokauden jälkeen, tutkitaan sydän ultraäänellä ja tarvittaessa konsultoidaan sydänlääkäriä seurannan järjestämiseksi.

Lonkkaluksaatio

Lonkkamaljan kehitys voi syntymähetkellä olla kesken. Tällöin reisiluun pää pääsee liukumaan pois paikoiltaan. Hoitona on lastahoito, mikä toteutetaan lastenkirurgin toimesta. Lapsi saa ajan lastenkirurgian poliklinikalle noin 2 viikon iässä.

Laskeutumaton kives

Mikäli vain toinen kives on laskeutumaton, voidaan tilannetta seurata neuvolassa. Lähete lastenkirurgille tehdään 8 kuukauden iässä, jos kives ei ole pysyvästi paikoillaan. Mikäli kumpikaan kives ei ole laskeutunut, tutkitaan kivesten sijainti ultraäänellä ja tarvittaessa otetaan hormonimäärityksiä. Lisäksi arvioidaan peniksen koko kasvukäyristä.

Kireä kielijänne

Vastasyntyneellä kieli voi jäädä kiristävän kielijänteen vuoksi herttamaiseksi. Kireä kielijänne voi aiheuttaa syömisvaikeuksia. Kielijänne on vastasyntyneellä kalvomainen ja voidaan lastenlääkärin arvion perusteella katkaista lapsivuodeosastohoidon aikana.

Silmien rähmiminen

Jos silmien rähmiminen on hyvin runsasta heti syntymän jälkeen, otetaan silmärähmästä bakteeriviljely ja aloitetaan antibioottitipat. Tavallinen vauvaiän silmien rähmimisen syy on ahdas kyynelkanava, jota hoidetaan kyynelpussin painamisella ja silmien puhdistamisella. Tarvittaessa voimakkaaseen rähmimiseen aloitetaan antibioottitipat. Jos oireilu jatkuu vielä 8 kuukauden iässä, tehdään neuvolasta lähete silmälääkärille.

Kellastuminen

Yli puolet terveistä täysiaikaisista lapsista kellastuu ja näistä osa tarvitsee sinivalohoitoa. Syntymän jälkeen sikiökautiset ylimääräiset punasolut hajoavat, maksan bilirubiinin eliminaatiokyky voi olla alentunut ja ylimääräinen bilirubiini kertyy iholle. Hoitona on riittävä nesteytys ja tarvittaessa sinivalohoito. Fysiologinen keltaisuus on suurimmillaan 3-5 vuorokauden iässä. Rintamaitokeltaisuutta esiintyy noin 10 %:lla vastasyntyneistä 4-6 viikon ikään asti.

 

Kyllä

Päivitetty  29.5.2019