Hieman ennenaikaisesti syntynyt lapsi

Suomessa 5-6 % lapsista syntyy ennenaikaisena eli keskosena. Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen raskausviikkoa 37.

 
  • Hieman ennenaikainen lapsi on syntynyt raskausviikolla 34+0 - 36+6
  • Kohtalaisen ennenaikainen lapsi on syntynyt raskausviikolla 28+0 - 33+6
  • Erittäin ennenaikainen lapsi on syntynyt ennen raskausviikkoa 28+0.

Ennenaikaisesti syntynyt lapsi tarvitsee alkuun erityisseurantaa lastenosastolla. Vanhemmat voivat olla lapsensa luona niin paljon kuin haluavat ja osallistua hänen perushoitoonsa. Paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, siirretäänkö lapsi voinnin vakiinnuttua jatkohoitoon toiseen sairaalaan vai hoidetaanko lasta koko hoitojakso samassa sairaalassa. Hyväkuntoinen raskausviikolla 35 tai yli syntynyt lapsi voi olla äidin kanssa lapsivuodeosastolla.

Ennenaikaisesti syntynyt lapsi ei yleensä kotiudu ennen raskausviikkoa 35. Hieman ennenaikaisena syntyneen lapsen sairaalahoidon pituus on yksilöllinen ja riippuu lapsen alkuvaiheen ongelmista. Hieman ennenaikainen lapsi ei kotiutumisen jälkeen yleensä tarvitse erikoissairaanhoidon seurantaa vaan normaali neuvolaseuranta riittää.

Hieman ennenaikaisen lapsen ravitsemus

Rintamaito on kaikille vastasyntyneille, myös keskosille, ensisijainen ravinto. Hieman ennenaikainen lapsi voi harjoitella syömistä rinnalla mutta hän tarvitsee yleensä lisämaitoa imetyksen tueksi riittävän energiansaannin turvaamiseksi ja normaalin verensokeritason ylläpitämiseksi. Lisämaitona voidaan synnytyssairaalassa antaa ensisijaisesti äidin omaa lypsettyä maitoa, luovutettua rintamaitoa tai tavallista äidinmaidonkorviketta joko tuttipullosta tai nenämahaletkun kautta. Vanhemmille opetetaan nenämahaletkun käyttö ja sitä voidaan käyttää myös lapsivuodeosastolla. Nenämahaletkun kanssa voi tarvittaessa kotiutua.

Alle 1800 g painoisena syntynyt lapsi tarvitsee vahvistettua ravitsemusta ainakin alkuun. Rintamaitoa vahvistetaan proteiinia, kalsiumia, fosfaattia ja vitamiinia sisältävällä jauheella. Mikäli rintamaitoa ei tule riittävästi, käytetään keskosille tarkoitettua erityiskorviketta. Lapsen syntymäpainosta ja kasvusta riippuen vahvistettua ravitsemusta jatketaan joko sairaalassaoloajan tai noin laskettuun aikaan ja noin 3 kg painoon saakka. Perhe saa ohjeet lapsen ravitsemuksesta lääkäriltä ennen kotiinlähtöä.

Alle 2.5 kg painoisena syntyneen lapsen rautavarastot ovat pienet ja hän tarvitsee rautalääkitystä 2-4 viikon iästä 1 vuoden ikään. Lisäksi alle 2.5 kg painoisena ja ennenaikaisena syntynyt lapsi tarvitsee vitamiineja ja foolihappoa sisältäviä Keskostippoja, joita annetaan erillisen ohjeen mukaan 3-4 kg painoon asti tai pullo loppuun. D-vitamiini aloitetaan muutaman päivän iässä ja sitä jatketaan läpi lapsuusiän.

Muualla Terveyskylässä

Lastentalosta löytyy ohjeita, neuvoja ja opastusta perheelle, johon on syntynyt keskonen.

vastasyntynyt; ennenaikainen

Kyllä

Päivitetty  18.10.2018