Sikiöseulonnat Suomessa

Seulontatutkimusten tarkoitus on löytää mahdollisimman varhain oireettomista raskauksista kehityshäiriöitä tai rakennepoikkeavuuksia. Tavoitteena on parantaa sikiön ja lapsen hoitomahdollisuuksia ja vähentää sairastavuutta ja imeväiskuolleisuutta.

​​ Seulontatutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Suomen laissa on säädetty vuonna 2007 seulonta-asetuslaki (määritetty 1339/2006, päivitys 1339/2011), joka velvoittaa jokaisen kunnan järjestämään sikiöseulonnan. Kaikilla raskaana olevilla on o​ikeus kahteen maksuttomaan ultraäänitutkimukseen.

Kunnat ovat velvollisia tarjoamaan raskaana oleville seuraavat seulonnat:

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus Tehdään raskausviikolla 10+0-13+6

Kromosomipoikkeavuuksien seulonta Kromosomipoikkeavuuksien seulonta toteutetaan ensisijaisesti varhaisraskauden yhdistelmäseulonnalla, mikä sisältää verinäytteen raskausviikolla 9+0 − 11+6 ja niskaturvotuksen mittauksen yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 11+0 – 13+6.Seulonta voidaan toteuttaa myös vaihtoehtoisesti toisen raskauskolmanneksen (keskiraskauden) seerumiseulonnalla (verinäyte) raskausviikolla 15+0 − 16+6.

Ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi raskausviikolla 18+0 - 21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen.

Sikiöseulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä seulonnasta kieltäytyminen vaikuta millään tavalla raskauden seurantaan, hoitoon tai synnytykseen ja syntyneen lapsen hoitoon.

HYKS alueella sikiöultraääniseulontoihin osallistuu 95 prosenttia, ja yhdistelmäseulontaan noin 85 prosenttia raskaana olevista. Muualla maassa osallistuminen on hieman matalampaa. Ennen seulontatutkimuksiin osallistumista perheen on hyvä pohtia myös mahdollisia seulontatuloksen seurauksia.

Suurin osa raskaana olevista haluaa saada tiedon sikiön mahdollisesta vammasta tai rakennepoikkeavuudesta. Seulontatutkimusten tulokset ovat useimmiten normaalit, mutta ne voivat osoittaa myös suurentuneen riskin sikiön kromosomipoikkeavuuteen tai johonkin tiettyyn sairauteen. Jos tulokset ovat poikkeavat, raskaana olevalle tarjotaan mahdollisuus jatkotutkimuksiin. Sikiöseulonnat löytävät 80-85 prosenttia kromosomipoikkeavuuksista. On myös sellaisia poikkeavuuksia ja sairauksia, joita ei voida raskauden aikana löytää.

Jos epäilty poikkeavuus osoittautuu todelliseksi, perhe saattaa joutua joskus pohtimaan raskauden keskeyttämistä. Mikäli raskautta jatketaan, tieto poikkeavuudesta auttaa suunnittelemaan raskauden seurantaa ja synnytyksen sekä vastasyntyneen hoitoa.

Suomen lain mukaan raskauden keskeytys on mahdollista raskausviikkoon 24 asti, mikäli sikiöllä todetaan vaikea sairaus, vamma tai rakennepoikkeavuus. Raskauden keskeytykseen raskausviikkojen 12+0 ja 24+0 välillä tarvitaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) lupa.

 

Kyllä

Päivitetty  9.6.2017