Raskauden keston määritys

Raskauden kesto voidaan määrittää viimeisten kuukautisten alkamispäivästä, jos kuukautiskierto on säännöllinen. Raskauden kesto määritetään täysinä viikkoina ja päivinä.

Normaali raskaus kestää keskimäärin 280 vuorokautta eli 40 viikkoa. Jos kuukautiskierto on säännöllinen, raskauden kesto ja laskettu aika voidaan määrittää viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Koska ovulaatio eli munasolun irtoaminen tapahtuu yleensä 14 päivää kuukautisten alkamisen jälkeen, sikiö on todellisuudessa noin kaksi viikkoa nuorempi kuin mitä raskauden laskettu kesto osoittaa (raskausviikolla kuusi, sikiön ikä on neljä viikkoa). Jos kierto on kovin epäsäännöllinen, ei laskettua aikaa voi määrittää kuukautisista.

Joskus naisella voi esiintyä alkuraskaudessa ylimääräistä veristä vuotoa, joten raskauden kesto kannattaa määrittää alkuraskauden aikana kaikukuvauksessa. Kaikututkimuksessakaan ei välttämättä pystytä määrittämään lasketun ajan tarkkaa ajankohtaa. Jos kaikututkimuksen ja kuukautisista määritetyn keston välinen ero on viisi päivää tai enemmän, merkitään raskauden todennäköiseksi kestoksi kaikututkimuksen tulos.​

Raskauden kesto merkitään täysinä viikkoina ja päivinä, esimerkiksi 20 + 4, jolloin on menossa 21. raskausviikko. Laskettu aika ei ole koskaan tarkka, mutta suurimmassa osa raskauksista synnytys tapahtuu kaksi viikkoa ennen tai jälkeen lasketun ajan.

Raskauden ultraääni- ja seulontatutkimukset

Raskaana oleville tehtävien tutkimusten tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja mahdollisista riskitekijöistä.

Raskaana oleville tarjotaan sikiöseulontatutkimuksia, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Seulontatutkimukset ovat odottajalle maksuttomia. Riittävän informaation jälkeen raskaana oleva itse päättää haluaako osallistua tutkimuksiin. Mielipiteen osallistumisesta voi muuttaa missä tahansa seulonnan vaiheessa, sen vaikuttamatta raskauden seurantaan tai hoitoon. 

​Sikiöseulontatutkimuksia ovat ultraäänitutkimukset, äidin verinäytteestä määritettävät merkkiaineet sekä näiden yhdistelmät. Poikkeava seulontatesti ei merkitse sikiön sairautta, vaan sikiöpoikkeavuuden kohonnutta riskiä. Normaali seulontatulos ei takaa tervettä lasta.

 

Kyllä

Päivitetty  16.9.2016