Ultraäänitutkimukset ja sikiöseulonnat

​​​​​
pic Raskauden keston määritys

Jos kuukautiskierto on säännöllinen, raskauden kesto ja laskettu aika voidaan määrittää viimeisten kuukautisten alkamispäivästä.

pic Raskauden toteaminen ultraäänitutkimuksessa

Raskauden toteamiseksi alkuraskaudessa tehtävä ultraäänitutkimus ei kuulu ilmaisiin kunnallisiin seulontatutkimuksiin.

pic Sikiöseulonnat Suomessa

Seulontatutkimusten tarkoitus on löytää mahdollisimman varhain oireettomista raskauksista kehityshäiriöitä tai rakennepoikkeavuuksia.

pic Sikiöseulonta ja ultraäänitutkimukset

Seulontatutkimusten tarkoitus on löytää mahdollisimman varhain oireettomista raskauksista kehityshäiriöitä tai rakennepoikkeavuuksia.

pic Poikkeava löydös seulontatutkimuksissa

Jos sikiöseulonnoissa epäillään tai todetaan sikiöpoikkeavuus, jatkotutkimukset tehdään sikiötutkimusyksikössä.

pic Alkuraskauden kromosomitutkimukset

Raskausaikana sikiön kromosomeja on mahdollista tutkia istukka- tai lapsivesinäytteistä mutta myös äidin verestä.

pic Yleisimmät kromosomipoikkeavuudet

Yleisimpiä kromosomipoikkeavuuksia ovat niin sanotut trisomiat, jolloin kromosomistossa on kromosomiparin sijasta kolme kromosomia. Yleisin trisomia on trisomia 21.

pic Raskauden keskeyttäminen

Todetun sikiön vaikean sairauden vuoksi raskaus voidaan keskeyttää raskausviikkoon 20 saakka. Keskeytykseen tarvitaan viranomaislupa.

pic Sikiölääketieteen keskus

Sikiölääketieteen keskuksessa HYKS naistensairaaloissa toimii sikiötutkimusyksikkö ja sikiöseulontayksikkö.