Teratologinen tietopalvelu

Teratologinen tietopalvelu on valtakunnallinen puhelinneuvonta, josta saa neuvoa ja tietoa raskauden ja imetyksen aikaisista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä.

​​​

Teratologinen tietopalvelu on kaikille avoin valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka vastaa kyselyihin raskauden ja imetyksen aikaisista altistuksista, pääasiassa lääkkeistä, mutta myös muista ulkoisista tekijöistä, kuten infektioista. Palvelu on perustettu vuonna 1994 ja se toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Myrkytystietokeskuksen alaisuudessa. Yhteydenottoja vanhemmilta ja terveydenhuollosta tulee 5000-6000 vuosittain.

Koska lääkkeiden raskauden aikaisen käytön turvallisuutta on haasteellista tutkia, ja tieto on usein ristiriitaista, Teratologinen tietopalvelu liittyi jo perustamisen yhteydessä Euroopan teratologisten tietopalveluiden kansainväliseen asiantuntija-verkostoon. Tätä kautta käytettävissä on aina kaikkein tuorein tieto mahdollisista lääkkeiden aiheuttamista sikiöhaitoista.

Palvelun tavoitteena on lääkkeiden ja muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamien sikiövaurioiden ennaltaehkäisy ja asianmukaisella neuvonnalla pystytään vähentämään äidin turhaa huolta silloin, kun altistuminen ei vaikuta merkittävästi sikiön vaaraan. Palvelun toiminta vähentää myös terveydenhuollon kuormitusta. 

Henkilökuntana ovat täyspäiväinen erikoislääkäri sekä erikoiskoulutetut kätilö ja farmaseutti. Neuvonta perustuu aina tapauskohtaiseen riskinarvioon, jossa huomioidaan raskauden kesto sekä muut mahdollisesti haitalliset tekijät Yhteydenotoissa, jotka tapahtuvat raskauden suunnitteluvaiheessa tai alkuraskaudessa ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä, kartoitetaan taustalla mahdollisesti olevia muita riskejä, ja neuvotaan myös tupakointiin ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä sekä muistutetaan foolihappo -lisän tärkeydestä. 

Foolihappo on B-ryhmän vitamiini, jonka riittävä saanti on tärkeä sikiön kehitykselle. Foolihappolisän käyttö pitäisi aloittaa jo raskauden suunnitteluvaiheessa.

Palvelu kerää myös tietoa siitä, miten raskaus päättyy. Seurantaan vastaaminen on vapaaehtoista, ja seurantaan osallistuminen kysytään kaikilta, jotka tiedustelevat alkuraskauden aikaisesta altistuksesta tai uudesta lääkkeestä, josta on vielä vähän kokemusta. 

Seurannan avulla kerätään arvokasta tietoa lääkkeiden raskauden aikaisen käytön turvallisuudesta. Teratologinen tietopalvelu on yhdessä muiden Euroopan ja Pohjois-Amerikan teratologisten tietopalveluiden kanssa kerännyt tutkimustietoa useiden uusien lääkkeiden käytön turvallisuudesta.

Oletpa äiti, isä tai terveydenhuollon ammattilainen, voit soittaa palveluumme ja saada ajan tasalla olevaa, luotettavaa tietoa lääkkeiden ja muiden ulkoisten tekijöiden mahdollisista vaikutuksista raskauteen, sikiöön ja imeväiseen. Toivomme, että otat yhteyttä jo raskauden suunnitteluvaiheessa, jos käytössäsi on esim. pitkäaikainen lääkitys, jonka turvallisuuden haluat varmistaa. Kyselyihin pyritään vastaamaan saman päivän aikana.


Avoinna arkisin
klo 9-12
puh. 09 4717 6500 (normaalihintainen puhelu)