Synnytys

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
pic Synnytyksen spontaani käynnistyminen

Synnytys käynnistyy joko supistuksilla tai lapsivedenmenolla. Ensisynnyttäjän ja uudelleensynnyttäjän synnytyksen käynnistyminen eroavat hieman toisistaan.​

pic Synnytyksen käynnistäminen

Yleisimmät käynnistyksen syyt ovat yliaikainen raskaus ja lapsivedenmeno ilman supistustoimintaa. Käynnistäminen suunnitellaan aina yksilöllisesti.

pic Lapsivedenmeno

Osalla synnyttäjistä synnytys käynnistyy lapsivedenmenolla ja vasta sen jälkeen alkavat supistukset.

pic Synnytykseen valmistautuminen ja synnytys​

Vaikka synnytystä ei voi etukäteen suunnitella, synnytykseen voi ja kannattaa valmistautua pohtimalla omia toiveitaan synnytyksen suhteen, hakemalla tietoa ja harjoittelemalla rentoutumista.

pic Synnytyskivun hoito

Synnytyskipu on luonnollista, positiivista kipua, joka vie synnytystä eteenpäin. Kipua voi lievittää monella tavalla. 

pic Synnytystapa - alatie vai keisarileikkaus

Lapsi voi syntyä joko alateitse tai keisarileikkauksella. Vaikka alatiesynnytys on turvallisempi synnytystapa, osa naisista toivoo synnytystavaksi keisarileikkausta. Keisarileikkaus on joissain tilanteissa lapsen hengen ja terveyden pelastava toimenpide ja myös äidin sairauksien perusteella joskus aiheellinen.

pic Erityistilanteet synnytyksessä

Joskus synnytyksessä tulee eteen tilanteita, jolloin äidin tai vauvan vointi vaatii synnytyksen normaaliin kulkuun puuttumista.

pic Usein kysyttyä​​