Perätila

Yksisikiöisissä raskauksissa noin 2,4 prosenttia täysiaikaisista sikiöistä asettuu syntymään perätilassa. Lapsi voi syntyä perätilassa turvallisesti myös alateitse mikäli alatiesynnytyksen edellytykset ovat tarkkaan ennalta arvioituja.

​​​

Sikiö perätarjonnassa

Jos sikiö on perä- tai poikkitilassa vielä raskausviikolla 35-36, pyritään sikiö kääntämään niin sanotulla ulkokäännöksellä. Äidin lantion koko arvioidaan sekä sisätutkimuksen että harkinnan mukaan magneettitutkimuksen tai röntgenkuvan avulla.

Tämän jälkeen suunnitellaan synnytys joko alateitse tai keisarileikkauksella, ja sovitaan mahdolliset jatkoseurannat. Alatiesynnytys on turvallinen vaihtoehto jos sikiöllä ei ole kasvuhäiriötä ja paino on alle 4000 g sekä äidin lantio on riittävän tilava.

Perätilan ulkokäännös

Mikäli neuvolassa todetaan tai epäillään sikiön olevan perätarjonnassa vielä raskausviikoilla 35-36 neuvola tekee lähetteen äitiyspoliklinikalle.

Äitiyspoliklinikan vastaanotolla tarkistetaan tarjonta. Jos sikiö on perä- tai poikkitilassa, sikiön sydänäänet rekisteröidään (KTG-kuuntelu). Lääkäri tekee ultraäänitutkimuksen, jonka avulla arvioidaan sikiön paino ja sen hetkinen tarkka asento. Tämän jälkeen voidaan tehdä ns. sikiön ulkokäännös. Toimenpiteen tekee lääkäri yhdessä kätilön kanssa. Ulkokäännöksessä lääkäri vie aluksi kätensä sikiön tarjoutuvan osan eli perän alle ja nostaa sitä varovasti ylöspäin, sekä tarvittaessa ohjaa hartioista sikiön ylävartaloa alaspäin. Usein sikiö itsekin tässä vaiheessa liikkuu paljon ja kääntää päänsä alaspäin. Tarvittaessa, noin puoli tuntia ennen ulkokäännöksen tekoa, voidaan antaa supistuksia estävä lääke.

Ulkokäännöksen aikana sikiön vointia seurataan ultraäänitutkimuksen avulla. Käännöksen onnistumista auttaa, jos äiti on mahdollisimman rento ja jännittämättä. Rh-negatiiviset äidit saavat suojarokotuksen. Toimenpiteen jälkeen kuunnellaan sikiön sydänääniä noin 30-60 minuutin ajan.

Perätilan ulkokäännös on turvallinen toimenpide. Toimenpiteen riskit ovat pienet. Riski käännöksen jälkeiseen keisarileikkaukseen on 1:200 ja toimenpiteen aiheuttamat merkittävät muutokset sikiön sydänkäyrässä on 1:100.

Aina ulkokäännös ei onnistu. Onnistumisprosentti riippuu muun muassa raskausviikoista, sikiön asennosta ja koosta, lapsiveden määrästä sekä äidin aikaisempien synnytysten määrästä. Eri tutkimusten perusteella onnistumisprosentti on keskimäärin 50 prosenttia.  Ensisynyttäjällä onnistumisprosentti on 40 prosenttia ja monisynnyttäjällä 60 prosenttia.​

Lisätietoa perät​ila-alatiesynnytyksestä saat Synnyt​ys​ osuuden videosta.

 

Kyllä

Päivitetty  22.10.2019