Liikkuuko sikiö

​​Normaalin sikiön liikemäärä pysyy saman suuruisena synnytykseen saakka. Riskiraskauksissa voidaan käyttää sikiön liikelaskentaa muiden seurantamenetelmien lisänä.

Raskausviikon 32 jälkeen äidin tuntemien sikiön liikkeiden luonne kuitenkin muuttuu jonkin verran lapsen kasvamisen ja lapsiveden määrän vähenemisen seurauksena. Kullakin sikiöllä on oma yksilöllinen tapansa liikkua, liikejaksojen välissä esiintyy 20-40 minuutin lepojaksoja, jolloin sikiö nukkuu eikä liikkeitä tunnu.

Äidin suorittamalla sikiön liikkeiden tarkkailulla voidaan seurata sikiön vointia suhteellisen luotettavasti raskauden viimeisten viikkojen aikana. Normaaliraskauksissa liiketarkkailua ei tarvita. Riskiraskauksissa liiketarkkailua voidaan käyttää muiden seurantamenetelmien lisäksi. Lasketun ajan ylityttyä suositellaan liiketarkkailun aloittamista raskausviikolla 41.

Liiketarkkailu suoritetaan kerran päivässä yhden tunnin aikana. Äiti lepää kylkiasennossa ja laskee jokaisen tuntemansa liikkeen. Jos äidin toteamien liikkeiden määrä on tänä aikana vähemmän kuin kymmenen, jatketaan tarkkailua toinen tunti tai toistetaan yhden tunnin seuranta jonkin ajan kuluttua.

Milloin yhteys lääkäriin?

Jos edellä mainitun ohjeistuksen jälkeen sikiön liikkeiden määrä on vähemmän kuin kymmenen, on sikiön vointi tarkastettava omassa synnytyssairaalassa sikiön sydämen sykekäyrällä (KTG) vielä saman päivän aikana. Päivystykseen on aina soitettava ennen lähtemistä synnytyssairaalaan.

 

Kyllä

Päivitetty  22.10.2019