Raskauden keskikolmannes

Kun vauvan liikkeet alkavat tuntua yleensä noin raskauden puolivälissä, huoli vauvan voinnista usein helpottuu. Tuleva äiti voi jo paremmin luottaa siihen, että vauva on todella tulossa.

Tässä vaiheessa raskautta nainen on kuin kahden maailman välissä: hän ei ole vielä tulevan lapsen äiti, mutta entistäkään identiteettiä ei enää ole. Monesti alkaa pesänrakennusvimma: kotia muokataan valmiiksi ottamaan vastaan uusi perheenjäsen. Tämä on monesti myös vanhempien yhteenkuuluvuutta lisäävä vaihe. Joskus pelot estävät mahdollisuuden iloita tästä vaiheesta. Pelko voi olla niin voimakasta, että nukkuminen ja keskittyminen normaalielämään vaikeutuvat. Synnytyspelko voi pahimmillaan viedä äidin voimia niin, että mielikuvan luominen vauvasta on vaikeaa. Joskus vauvaan voi pelon takia liittyä kielteisiä ajatuksia.

Raskauden keskivaiheessa vauva kasvaa voimakkaasti ja elinjärjestelmät kypsyvät. Kohtu kasvaa ja äidin paino alkaa nousta. Monelle pyöristyvä vatsa on ilon aihe ja innostuksen lähde. Muuttuva keho voi kuitenkin tuntua myös vieraalta ja muutokset hallitsemattomilta. Toiset haluavat tuoda vatsaa esiin ja toiset peittää sen pitempään.

Fyysisesti raskauden keskikolmannes on yleensä suhteellisen helppoa aikaa. Alkuraskauden pahoinvointi ja väsymys helpottavat, eikä kohtu ole vielä kovin suuri. Kohdun nopea kasvu aiheuttaa joskus lantion sivuilla tuntuvaa kiristävää kipua, joka johtuu kohdun kannatinsiteiden venymisestä. Selkä ja lonkat toki joutuvat kovemmalle rasituk​selle sitä mukaan, kun vauva kasvaa ja äidin paino nousee.

Liikunta ei vaikuta haitallisesti sikiön kasvuun tai kehitykseen. Normaalin raskauden aikana voi ja suositellaankin liikkumaan yleisten liikuntasuositusten mukaisesti. Liikunnalla voi ehkäistä ja lievittää selkävaivoja ja pitää painonnousun hallinnassa. Liikunta kohentaa kuntoa ja mielialaa ja parantaa unen laatua. Hyvässä kunnossa oleva nainen palautuu myös synnytyksestä nopeammin.

Raskauden keskivaiheessa mieli on usein avoin ja halu pohtia omaa identiteettiä ja historiaa on voimakas. Oman identiteetin pohdinta voi tuntua merkittävältä: Miten minusta tuli tällainen? Millainen äiti minusta tulee? Millainen perhe meistä tulee? Mitkä ovat omat käsitykseni ja toiveeni perheestä? Samalla suhde omiin vanhempiin voi muuttua ja myös odotukset ja suhde kumppaniin saattavat mietityttää. Tämän raskauden vaiheen tehtävä on muokata identiteettiä äitinä, mikä usein sisältää oman äitisuhteen pohtimista. On mahdollisuus miettiä, millaiseksi haluaa oman roolinsa äitinä ja kumppanina muodostaa.

Voit(te) miettiä vastauksia näihin kysymyksiin

  • Miltä kumppanin muuttuminen äidiksi/isäksi tuntuu?
  • Mitkä asiat mietityttävät sinua tällä hetkellä?
  • Kun nyt mietit vauvaa sisälläsi, millainen on mielikuvasi hänestä/heistä?
  • Mitä muutoksia olet huomannut kehossasi?
  • Miten tunnet vauvan liikkeet?
  • Millainen rytmi vauvalla tuntuu olevan?
  • Oletko huomannut mikä saa vauvan heräämään ja liikehtimään?
  • Miltä puolivälin saavuttaminen tuntui äidistä/isästä?
 

Kyllä

Päivitetty  15.10.2019