Synnytyspelko

Synnytys on jännittävä ja monelle uusi kokemus. Se voi aiheuttaa joillekin pelkoa, jonka taustalla voi olla erilaisia asioita. Synnytyspelko kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi neuvolassa.

​​​​​​

Mitä on synnytyspelko?

Pelko on ihmistä suojaava tunne. Pelko voi auttaa toimimaan uudessa tai vaativassa tilanteessa. Pelko voi kuitenkin olla myös lamaava, jolloin se heikentää toimintakykyä. Tällöin on hyvä saada apua pelon käsittelyyn, eikä jäädä yksin vaikeiden tunteiden kanssa.

Pelon synty on hyvin yksilöllistä. Myös synnytyspelon taustalla voi olla hyvin erilaisia asioita, kuten aiemmat synnytyskokemukset, oman kehonkuvan kokemukset , muilta kuullut tarinat, erilaiset elämäntilanteet ja ihmissuhdeasiat.​ 

Synnytyksessä voi pelottaa hallinnan tunteen menetys, kipu, toimenpiteet, yksinjääminen, aiempi synnytys tai muut keholliset kokemukset. Yksin pelon lähtökohtia voi olla vaikea hahmottaa, joten keskustelu neuvolassa tai synnytyspelkopoliklinikalla on avuksi.

Mistä apua synnytyspelkoon?

Synnytyspelko kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi neuvolassa. Neuvolan terveydenhoitaja on tottunut puhumaan siitä ja käy kanssasi läpi synnytykseen liittyviä ajatuksia ja antaa tietoa, jota tarvitset pohtiessasi tulevaa synnytystä ja itseäsi synnyttäjänä. Tarvittaessa hän tekee lähetteen synnytyssairaalaan. Synnytyspelkoon on jo pitkään annettu hoitoa synnytyssairaalan synnytyspelkovastaanotolla joka puolella Suomea. Pelkovastaanotolla voi tavata kätilön tai lääkärin ja käynnit suunnitellaan yksilöllisten toiveiden sekä tarpeiden mukaisesti.

Synnytyspelkopoliklinikalla pelon aiheet käsitellään ja niistä keskustellaan. Sieltä saamasi tiedon perusteella sinun on helpompi valmistautua synnytykseen. Keskustelussa mietitään yhdessä toiveita tulevaan synnytykseen. Asiat kirjataan potilasasiakirjoihin, jotta jokainen synnytystäsi hoitava tietää, miten juuri sinua voidaan parhaiten auttaa synnytyksen aikana.

Synnytyspelkoon on tarjolla myös ryhmämuotoista hoitoa. Ryhmässä on usein ohjattua keskustelua tietyn ai​healueen ympärillä ja jokaisella kerralla harjoitellaan rentoutumista. Ryhmässä ei tarvitse puhua omista henkilökohtaisista taustoista tai asioista. Ryhmien toiminta vaihtelee eripuolella maata ja parhaiten näistä saat tietoa omasta neuvolastasi.

Synnytyspelkoa hoitaessaan kätilöt, lääkärit sekä psykologit auttavat sinua miettimään synnytykseen liittyviä asioita. Ketään ei pakoteta tai painosteta mihinkään. Hoidon tavoitteena on auttaa sinua valmistautuessasi synnytykseen, vähentää pelkoa ja lisätä luottamusta itseesi synnyttäjänä sekä hyvään hoitoon ja tukeen synnytyksen aikana sekä saada lopputuloksena sinulle hyvä synnytyskokemus synnytystavasta riippumatta.

 

Synnytyspelkovastaanotot

Synnytys jännittää ja pelottaa lähes jokaista naista. Varsinaisesta synnytyspelosta voidaan puhua, kun pelko haittaa normaalia elämää ja varjostaa raskauden tuomaa iloa. Tällaista pelkoa kokee 5-6 prosenttia naisista. Synnytyspelkovastaanotolle tullaan lähetteellä, jonka voi saada esimerkiksi äitiysneuvolasta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.


Edellinen sivuSeuraava sivu