Synnytyspelko

Synnytys on jännittävä ja monelle uusi kokemus. Se voi aiheuttaa joillekin pelkoa, jonka taustalla voi olla erilaisia asioita. Synnytyspelko kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi neuvolassa.

Mitä on synnytyspelko?

Pelko on ihmistä suojaava tunne. Pelko voi auttaa toimimaan uudessa tai vaativassa tilanteessa. Pelko voi kuitenkin olla myös lamaava, jolloin se heikentää toimintakykyä. Tällöin on hyvä saada apua pelon käsittelyyn, eikä jäädä yksin vaikeiden tunteiden kanssa.

Pelon synty on hyvin yksilöllistä. Myös synnytyspelon taustalla voi olla hyvin erilaisia asioita, kuten aiemmat synnytyskokemukset, oman kehonkuvan kokemukset , muilta kuullut tarinat, erilaiset elämäntilanteet ja ihmissuhdeasiat.

Synnytyksessä voi pelottaa hallinnan tunteen menetys, kipu, toimenpiteet, yksinjääminen, aiempi synnytys tai muut keholliset kokemukset. Yksin pelon lähtökohtia voi olla vaikea hahmottaa, joten keskustelu neuvolassa tai synnytyspelkopoliklinikalla on avuksi.

Mistä apua synnytyspelkoon?

Synnytyspelko kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi neuvolassa. Neuvolan terveydenhoitaja on tottunut puhumaan siitä.Hän käy kanssasi läpi synnytykseen liittyviä ajatuksia ja antaa tietoa, jota tarvitset pohtiessasi tulevaa synnytystä ja itseäsi synnyttäjänä. Tarvittaessa hän tekee lähetteen synnytyssairaalaan.

Synnytyspelkoon on jo pitkään annettu hoitoa neuvoloissa ja synnytyssairaaloissa joka puolella Suomea. Synnytyspelkoa hoidetaan rentoutumisharjoituksilla, ryhmämuotoisella hoidolla sekä terveydenhoitajan, kätilön ja lääkärin kanssa käydyillä keskusteluilla.

Synnytyspelkoa hoitaessaan terveydenhoitajat, kätilöt, lääkärit sekä psykologit auttavat sinua miettimään synnytykseen liittyviä asioita. Ketään ei pakoteta tai painosteta mihinkään. Hoidon tavoitteita ovat auttaa sinua valmistautumaan synnytykseen, vähentää pelkoa ja lisätä luottamusta itseesi synnyttäjänä. Tavoitteilla halutaan auttaa sinua saamaan hyvä synnytyskokemus synnytystavasta riippumatta. Lisäksi synnytyspelon hoidolla halutaan varmistaa hyvä hoito ja oikeanlainen tuki synnytyksen aikana. Synnytyspelon hoito kannattaa aina.

Synnytyspelkoa voidaan hoitaa erilaisissa ryhmissä. Jotkut ryhmät kokoontuvat kerran, toiset useita kertoja. Usein ryhmissä on ohjattua keskustelua tietyn aihealueen ympärillä, harjoitellaan rentoutumista ja käydään synnytyssairaalassa. Ryhmissä ei tarvitse puhua omista henkilökohtaisista taustoista tai asioista. Ryhmien toiminta vaihtelee eripuolella maata ja parhaiten näistä saat tietoa omasta neuvolastasi.

Polikliinisella pelkovastaanotolla voi tavata kätilön tai lääkärin. Käynnit suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Synnytyspelkopoliklinikalla pelon aiheet käsitellään ja niistä keskust​ellaan. Sieltä saamasi tiedon perusteella sinun on helpompi valmistautua synnytykseen. Keskustelussa mietitään yhdessä toiveita tulevaan synnytykseen. Asiat kirjataan potilasasiakirjoihin, jotta jokainen synnytystäsi hoitava tietää, miten juuri sinua voidaan parhaiten auttaa synnytyksen aikana.

Synnytyspelkovastaanotot ja synnytyspelkoryhmät

Synnytys jännittää ja pelottaa lähes jokaista naista. Varsinaisesta synnytyspelosta voidaan puhua, kun pelko haittaa normaalia elämää ja varjostaa raskauden tuomaa iloa. Tällaista pelkoa kokee 5-6 prosenttia naisista. Synnytyspelkovastaanotolle tai synnytyspelkoryhmään tullaan lähetteellä, jonka voi saada esimerkiksi äitiysneuvolasta, terveydenhoitajalta tai lääkäriltä.

 

Kyllä

Päivitetty  15.10.2019