Päihteet

Äidin päihteiden käyttö raskausaikana vaikuttaa tulevan lapsen koko elämään. Päihteet vaikuttavat sikiön aivojen kasvuun ja kehitykseen ja voivat sitä kautta vaikuttaa lapsen kehittymiseen ja oppimiseen kouluiässä. Päihteiden käyttöön voi saada apua.

Äidin raskaudenaikaisella päihteiden käytöllä on kauaskantoiset seuraukset tulevan lapsen elämään. Sikiö altistuu aina samoille päihteille kuin äitikin eli käy läpi samat päihtymystilat ja vieroitusoireet kuin äiti. Jo raskautta suunnitellessa kannattaa miettiä omaa päihteiden käyttöään.

Päihteiden käytön seuraukset ovat erilaisia riippuen raskauden kestosta. Alkuraskaudessa käyttöön liittyy mahdollisuus elinepämuodostumien syntymiselle. Tämä koskee erityisesti alkoholin käyttöä. Koko raskauden ajan päihteet vaikuttavat sikiön aivojen kasvuun ja kehitykseen. Vastasyntyneellä voi olla vieroitusoireita, jos äidin päihteidenkäyttö on jatkunut synnytykseen asti. Toisaalta vaikutukset voivat tulla näkyviin vasta kouluiässä esimerkiksi keskittymis- ja oppimisvaikeuksina. Usein ihmiset käyttävät erilaisia päihteitä samaan aikaan mukaan lukien tupakka. Tällaisesta eri päihteiden yhteiskäytön vaikutuksista ei ole tutkimustietoa.

Koska kaikki päihteet ja päihtymistarkoituksessa käytetyt lääkeaineet vaikuttavat sikiön aivojen kasvuun ja kehitykseen, ne mahdollisesti vielä voimistavat toistensa vaikutusta. Turvallisin vaihtoehto nykytiedon valossa on pidättäytyä kaikesta päihteidenkäytöstä.

Runsaaseen omaan tai puolison päihteiden käyttöön voi liittyä myös mielenterveysongelmia, taloudellisia ja asumiseen liittyviä ongelmia. Myös läheisten tukiverkko voi puuttua. Näihin ongelmiin löytyy apua ja tukea ja sitä kannattaa pyytää.

Lue lisää alkoholin, tupakan ja huumeiden vaikutuksesta raskauteen:

Omat Askeleet - kolme askelta kohti savutonta ja nikotiinitonta elämää odottaville äideille ja heidän läheisilleen!

 

Kyllä

Päivitetty  15.10.2019