Matkasynnytys

Matkasynnytykseksi kutsutaan synnytystä, joka tapahtuu suunnittelemattomasti matkalla sairaalaan. Näissä tapauksissa synnytys on yleensä aina edennyt nopeasti.

Suomessa syntyy vuosittain vajaa 60 000 lasta. Matkasynnytysten määrä on hieman lisääntynyt viime vuosina. THL:n tilastojen mukaan vuonna 2016 Suomessa syntyi 53 619 lasta, joista matkalla sairaalaan syntyi 92 lasta, kun taas vastaava luku vuonna 2015 oli 82. Muita sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä vuonna 2016 oli yhteensä 142, joista 97 oli suunnittelemattomia sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä ja 45 oli suunniteltuja kotisynnytyksiä.

Kaikissa matkasynnytyksissä ja suunnittelemattomasti sairaalan ulkopuolella syntyneissä oli yhteisenä tekijänä synnytyksen nopea eteneminen, niin ettei synnyttäjä ehtinyt sairaalaan. Muutamaa tapausta lukuun ottamatta synnyttäjät olivat uudelleen synnyttäjiä. Näissä tapauksissa oli yhteistä, että raskaudet olivat lähes aina täysiaikaisia ja synnytys eteni normaalisti ja lapsi ja synnyttäjä voivat hyvin.

Milloin yhteys sairaalaan?

Supistusten käynnistyessä voit olla yhteydessä sairaalaan. Jos olet uudelleensynnyttäjä ja aiempi synnytyksesi on ollut nopea, kerro siitä puhelimessa. Jos kotona ollessa tuntuu, ettet pärjää supistusten kanssa niin tule sairaalaan käymään ja tilanne tarkistetaan. Jos tuntuu, että lapsi syntyy soita välittömästi ambulanssi paikalle.

 

Kyllä

Päivitetty  15.10.2019