Verenpainetauti ennen raskautta

​​

Raskautta edeltävää verenpainetautia esiintyy 1-5 %:lla raskaana olevista. Sen esiintyvyys suurenee synnyttäjien keski-iän kasvaessa ja ylipainoisten synnyttäjien määrän lisääntyessä. Verenpainetauti lisää sekä äidin että sikiön sairastavuutta. Verenpainetauti jaetaan lievään ja vaikeaan muotoon verenpainetason ja liitännäislöydösten perusteella. Raskauden ennusteeseen vaikuttavat verenpainetaudin vaikeusaste, aiempi raskaushistoria, mahdollisen ns. liitännäispre-eklampsian ilmaantuminen sekä mahdolliset muut perussairaudet. Lievääkin verenpainetautia sairastavilla pre-eklampsian ilmaantuvuusriski on merkitsevästi suurempi kuin terveillä synnyttäjillä. Myös pienipainoisten vastasyntyneiden osuus on noin kolminkertainen terveisiin synnyttäjiin verrattuna.

Lievää verenpainetautia sairastavien raskauden ennuste on useimmiten hyvä ja verrattavissa muihin synnyttäjiin mikäli naisella ei ole muita perussairauksia. Koska raskauskomplikaatioita esiintyy huomattavalla osalla verenpainetautia sairastavista naisista, seurataan raskautta usein tiiviisti neuvolassa ja tarvittaessa äitiyspoliklinikalla. Raskauden seurannan tavoitteena on havaita verenpainetaudin vaikeutuminen, pre-eklampsian ilmaantuminen tai sikiön kasvun hidastuman kehittyminen. Näiden komplikaatioiden ilmaantuminen huonontaa raskauden ennustetta.

Jos verenpainetauti on ollut ennen raskautta hyvällä hoitotasolla ja käytössä on ollut yksi verenpainelääke, hoitava lääkäri voi joskus jopa lopettaa lääkityksen alkuraskaudessa. Useimmiten raskauden aikainen ns. fysiologinen verenpaineen lasku alku- ja keskiraskaudessa pitää verenpaineen hallinnassa. Liian matala verenpainetaso on myös uhka istukkaverenkierrolle ja sikiön kasvulle. Tarvittaessa lääkitys voidaan aloittaa myöhemmin uudelleen.  Lievän kroonisen verenpainetaudin lääkityksestä ei ole osoitettu olevan hyötyä, jos verenpaineen alapaine on alle 100 mmHg. Raskauden aikana lääkityksen aloittamisen rajana pidetään verenpainetasoa ≥ 150/100 toistuvissa mittauksissa, jos verenpaineen lisäksi ei ole muita ongelmia.

Raskauteen liittyvät ongelmat lisääntyvät jos lievänkin verenpainetaudin lisäksi synnyttäjällä on jokin vakava perussairaus (esim. diabetes tai munuaistauti). Raskauteen liittyvien huomattavien riskien vuoksi raskaus vaatii tiivistä seurantaa yhteistyössä neuvolan ja äitiyspoliklinikan kanssa. Näissä tilanteissa verenpainelääkityksen merkitys verenpaineenhoidossa korostuu ja lääkityksen aloittamisrajat ovat matalammat. Tällöin lääkehoitoa suositellaan jo kun verenpainetaso on yli 140/90 mmHg ja hoidossa pyritään verenpainetasoon alle 130/80 mmHg. Verenpainelääkityksellä pyritään suojelemaan synnyttäjää korkealta verenpaineelta ja estämään mahdollisten elinvaurioiden pahenemista.

Mikäli raskauskomplikaatioita ei ilmaannu on raskauden ennuste hyvä ja tavoitteena on täysiaikainen synnytys. Synnytystapa ratkaistaan synnytysopillisin perustein. Krooninen verenpainetauti ei ole este alatiesynnytykselle. Raskauskomplikaatioiden ilmaantuessa synnytystapa ratkaistaan yksilöllisesti riippuen raskausviikoista ja sikiön sekä synnyttäjän voinnista.

Raskauden jälkeen raskauden aikana käytettyä verenpainelääkitystä jatketaan useimmiten myös synnytyksen jälkeen tai ns. ACE:n estäjä lääke katsotaan synnyttäjän perustaudin kannalta (diabetes, munuaistaudit, sydäntaudit) aiheelliseksi, siihen voidaan siirtyä raskauden jälkeen. Jos raskauden aikana ei ole ollut kohonneen verenpaineen lisäksi muita ongelmia verenpaine tavallisesti laskee muutamassa vuorokaudessa synnytyksen jälkeen. Vaikean liitännäis pre-eklampsian jälkeen verenpaineen tasaantuminen voi viedä useitakin viikkoja. Synnytyksen jälkitarkastus tapahtuu yleensä neuvolassa. Jälkitarkastuksessa arvioidaan verenpaineen mahdollisen lääkityksen ja jatkoseurannan tarve.

Raskauden suunnittelu ja verenpainetauti

Pienen riskin verenpainetautia sairastavien potilaiden raskauden suunnittelu voi tapahtua avoterveydenhuollossa. Suunnittelukäynnillä verenpainepotilaan elämäntapaohjeet on hyvä kerrata. Ylipainoa tulee pyrkiä pudottamaan ennen raskautta, tarvitessa painonhallintaryhmissä. Hoitavan lääkärin kanssa valitaan valmiiksi turvallinen verenpainelääke, joka sopii myös raskausaikana. Joskus riittää verenpainelääkkeen vaihto vasta kun raskaus on alkanut. Verenpainelääkkeistä ns. ACE estäjien ja angiotensiinireseptorin salpaajien käyttö raskauden aikana on kielletty. Nesteenpoistolääkkeiden käyttöä raskausaikana tulee välttää. Jos verenpainetauti on jatkunut pitkään, tulee ennen raskautta sulkea pois kohde-elinvauriot kuten sydämen vasemman kammion kuormittuminen, verkkokalvovauriot ja munuaistauti.

Naisille, joilla verenpainetauti on vaikea tai verenpainetaudin lisäksi on jokin vakava perussairaus (esim. tyypin I diabetes, sydänlihassairaus eli kardiomyopatia, merkittävä munuaistauti), raskauden suunnittelukäynti tehdään erikoissairaanhoidossa. Tietyissä vaikeissa perussairauksissa, kuten sepelvaltimotaudissa, vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kun taustalla on mer​kittävä valkuaiseritys virtsaan (useita grammoja vuorokaudessa) sekä aktiivisessa SLE taudissa, voi raskaus pahentaa perussairautta merkittävästi eikä raskaaksi tuleminen ole suotavaa. Näissä taudeissa keskustelu hoitavan lääkärin kanssa raskaussuunnitelmista tulee aloittaa hyvissä ajoin.

 

Kyllä

Päivitetty  22.10.2019