Synnytystapa ja synnytys

Monisikiöraskauksissa synnytystapa-arvio tehdään raskausviikolla 35-36 jos raskauden kulku on ollut säännöllinen. Mikäli jokin tila tai muutos vaatii arviota aiemmin, synnytystapa arvioidaan tilannekohtaisesti.

​​

Noin puolet kaksosista syntyy normaalisti alatiesynnytyksellä. Kaikista kaksosista joka kolmas alun perin alakautta syntyväksi suunniteltu päätyy keisarileikkaukseen synnytyksen hoidon aikana joko äidistä tai sikiön voinnista johtuvista syistä. Viidesosa kaksosista syntyy etukäteen suunnitellulla keisarileikkauksella. Joskus, harvoin (0,7 prosenttia), ensimmäinen vauva (A-vauva) voi syntyä alakautta mutta B-vauva joudutaan auttamaan ulos keisarileikkauksella. Syy tähän on B-vauvan uhkaava ahdinkotilanne, mikä on syntynyt A-vauvan jo synnyttyä, eikä ole ollut aiemmin ennakoitavissa.

Suunniteltu keisarileikkaus on aiheellinen, jos äidin lantion mitat eivät ole riittävät esim. perätilavauvan alatiesynnytykseen tai jos äidille on tehty aiemmin useampi kuin yksi keisarileikkaus. Keisarileikkaus tehdään myös, jos sikiöllä/sikiöillä on todettu raskausaikana sellainen ongelma, minkä arvioidaan heikentävän sikiön vointia supistusten aikana, tai äidin synnytyspelko estää alatiesynnytyksen.

Miten sikiöiden t​arjonta vaikuttaa synnytystapavalint​​aan?

Jos A-sikiö on pää alaspäin eli raivotarjonnassa (RT), suositaan ensisijaisesti alatiesynnytystä. B-sikiön asennolla ei ole merkitystä.

Jos A-sikiö on perätilassa (PT), voidaan tapauskohtaisesti harkita alatiesynnytystä, etenkin jos kyseessä on uudelleensynnyttäjä, ja äiti itse on motivoitunut alatiesynnytykseen. Perätarjonta A-sikiöllä on raskauden loppuvaiheessa noin 20 prosentilla kaksosraskauksista. Tehtyjen kansainvälisten tutkimusten perusteella alatiesynnytys on ensisijainen vaihtoehto, jos muuten on hyvät edellytykset alatiesynnytykselle.

Jos molemmat sikiöt ovat perätarjonnassa, synnytystapana on useimmiten suunniteltu keisarileikkaus. Mikäli alatiesynnytykseen on kaikki muut hyvät edellytykset ja synnytys käynnistyy spontaanisti, voidaan alatiesynnykseen päätyä tapauskohtaisesti.

Jos A- sikiö on muussa kuin pää tai perätarjonnassa synnytyksen käynnistyessä synnytystapa on aina keisarileikkaus.

Kaksosraskaud​en synnytyksen hoito

Kaikki monokoriaalisten kaksosten synnytykset hoidetaan HUS-piirissä Naistenklinikalla. Dikoriaaliset kaksoset voivat syntyä missä tahansa perheen valitsemassa synnytyssairaalassa.

Synnytyksen avautumisvaiheen hoito on sama kuin yksisikiöraskauksissa. Kaksossynnytyksen ponnistusvaiheessa on aina 1-2 lääkäriä läsnä kahden kätilön lisäksi. Tällä varmistetaan lasten mahdollisimman turvallinen syntymä, mikäli ponnistusvaiheessa ilmenee ongelmia. Synnytyksen aikana molempien sikiöiden sykettä seurataan sydänäänikäyrästä. Mikäli seurannassa ilmenee viitteitä jommankumman sikiön ahdinkotilasta, voidaan missä tahansa synnytyksen vaiheessa siirtyä keisarileikkaukseen. A-sikiö synnytetään aivan kuten yksisikiöraskaudessa. A:n syntymän jälkeen toinen lääkäri usein tukee äidin vatsan päältä B-sikiön asentoa ja tarvittaessa ohjaa tämän pitkittäistarjontaan, joko pää tai perä alaspäin. Tukeminen estää B-sikiötä vaihtamasta asentoa tämän jälkeen. Kirjallisuuden mukaan ilman kiinnipitoa jopa 20 prosenttia​ B-sikiöistä vaihtaa ​asentoa A:n syntymän jälkeen.

A:n syntymän jälkeen odotetaan, että kohtu alkaa uudelleen supistamaan. Kohtu usein lepää hetken. B-sikiön vointia seurataan koko ajan. Yleensä viimeistään tässä vaiheessa aloitetaan oksitosiinihormoni tukemaan kohdun supistustoimintaa. B-sikiön tarjontaa ja sydämenlyöntejä voidaan tarkastella tässä vaiheessa ultraäänen avulla. Supistusten uudelleen alkaessa äiti saa ponnistaa jos B-sikiön tarjoutuva osa on jo riittävän matalalla. Mikäli B-sikiöllä on viitteitä ahdingosta, voidaan syntymää nopeuttaa imukuppi-ulosautolla tai perätilassa olevan vauvan kohdalla ulosvedolla. Mikäli syntymäväli uhkaa pitkittyä yli tuntiin, voidaan siirtyä leikkaussaliin ja tehdä B-sikiön ulosveto. Tämä on kuitenkin harvinaista. Myös keisarileikkaukseen voidaan joskus päätyä, mikäli B-sikiön tarjonta on epäedullinen ja estää alatiesyntymän tai B-sikiön vointi heikkenee eikä imukuppiulosauttoon/ perätilan ulosvetoon ole mahdollisuutta.


Imetysohjanta​​ monisikiöraskauksissa

Monikkolasten imetys on mahdollista. Äiti voi imettää onnistuneesti kaksosia tai kolmosia.  Maidon määrää säätelee kysynnän ja tarjonnan laki: mitä useammin vauvat imevät rintaa, sitä enemmän maitoa muodostuu. Ensimmäisinä päivinä on tärkeää, että vauvat imevät mahdollisimman tiheästi, tai äiti lypsää rintoja tiheästi.

Alussa voi olla hyvä tutustua ja imettää yhtä vauvaa kerrallaan. Kun vauvat tulevat tutuiksi, löytyvät myös keinot imettää kahta vauvaa samanaikaisesti. Äiti tarvitsee alkuvaiheessa imetykseen paljon konkreettista apua. Tässä korostuu toisen vanhemman ja muiden läheisten rooli.

Imetyksellä on paljon etuja. Sekä äidin että lapsen terveyshyödyt ovat merkittävät, ja erityisesti monikkoäiti hyötyy siitä, että imettäessä maito on heti valmista, tuoretta ja juuri sopivan lämpöistä, eikä esimerkiksi yöllä tarvitse nousta sängystä valmistamaan maitoja.

 

Kyllä

Päivitetty  22.10.2019