Fetofetaalitransfuusio-oireyhtymä identtisessä kaksosraskaudessa

Identtisissä monisikiöraskauksissa esiintyvää verenkiertohäiriötä sikiöiden välillä kutsutaan f​etofetaalitransfuusio-oireyhtymäksi. Mikäli oireyhtymää epäillään tai se todetaan raskauden seuranta ja hoito tapahtuu sikiötutkimusyksikössä.

Monokoriaalisissa eli identtisissä monisikiöraskauksissa esiintyvää verenkiertohäiriötä sikiöiden välillä kutsutaan fetofetaali transfuusio- oireyhtymäksi eli TTTS (twin to twin transfusion syndrome). Oireyhtymä aiheutuu yhteiseen jaettuun istukkaan kasvavista yhdysverisuonista sikiöiden verenkiertojen välille. Kaikista raskaana olevista naisista, jotka odottavat identtisiä kaksosia on Suomessa alle yksi prosentti. Näistä vain kymmenelle prosentille sikiöistä kehittyy TTTS.

Monisikiöraskaudet, joissa todetaan sikiöiden välillä merkittävä kasvuero raskaudenseuranta ja hoito tapahtuvat sikiötutkimusyksiköissä.

 

Kyllä

Päivitetty  22.10.2019