Isän/puolison rooli vauva-aikana

Vastasyntyneen vauvan ja molempien vanhempien välille kehittyy alusta pitäen vahva, luonnollinen yhteys, kun myös isä/puoliso osallistuu lapsen hoivaamiseen.

 

Vastasyntyneen vauvan ja molempien vanhempien välille kehittyy alusta pitäen vahva, luonnollinen yhteys, kun myös isä/puoliso osallistuu lapsen hoivaamiseen. Perinteisesti isä/puoliso on mielletty äidin auttajaksi, mutta vauva-arjessa isä/puoliso voi tehdä asioita siinä missä äitikin. Äidin varjoon ei kannata jäädä.

Vanhempien tehtävät ovat toisiaan täydentävät. Kun äidillä varhaisvaiheessa imetys vie suuren osan, toisen vanhemman rooli korostuu entistä vahvemmin arjen pyörittäjänä ja vauvanhoitajana.

Vauvan perhe voi olla paitsi yhden äidin ja yhden isän sekä vauvan muodostama, mutta myös yksin- ja yhteishuoltaja-, sateenkaariperhe tai kahdessa osoitteessa asuvien vanhempien perhe. Jokainen perhe muodostaa työnjaon omista lähtökohdistaan ja jokaisella on omat tapansa hoitaa asioita. Kaikissa tapauksessa vauva-arjessa riittää tekemistä kahdelle aikuiselle.

Isyysloma ja vanhempainvapaa on tehokasta aikaa opetella tekemään ihan kaikkea muuta kuin imettää. Isän/puolison hommat kannattaa aloittaa heti. Itsevarmuus kasvaa ja rutiinit tulevat tutuksi. Ensimmäisen lapsen kohdalla molemmat vanhemmat ovat samalla viivalla. Molemmille vauvanhoito on uusi asia, jota pitää harjoitella. Vanhempien kannattaa muistaa, että asiat voi tehdä ainakin kahdella eri tavalla, eikä ainoaa oikeaa tapaa ole olemassa.

Parisuhde synnytyksen jälkeen

Vauvan syntymä on elämän suurimpia ilonaiheita, mutta se saattaa koetella parisuhdetta. Ar​jen hellyys ja ystävällisyys sekä päivittäiset pienet kiintymyksen ja ihailun osoitukset ovat edelleen tärkeitä kahden aikuisen suhteessa.

Omasta ja puolison jaksamisesta on huolehdittava myös vauvantahtisessa arjessa. Lepo, terveellinen ruoka ja liikunta ovat perusasioita, jotka edistävät molempien vanhempien hyvinvointia. Perhevapaan hyödyntäminen tuo lisää aikaa arjen toimintoihin. Omaa aikaa voi puolestaan saada vuorottelemalla vauvanhoidossa. Jaksamista edistää myös muiden vauvaperheiden tapaaminen tai isäryhmässä käyminen.

Vauva-aika on haastava mutta palkitseva elämänvaihe. Se sisältää paljon iloa. Myönteisten asioiden muistaminen auttaa jaksamaan, ja vauva-aikahan ei ole ikuista.

Parisuhteeseen liittyviä asioita käsitellään Naistalon sivustolla:

Isyyden tunnustaminen ja perhe-etuudet

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella lapsen isyyden vahvistaminen edellyttää toimia vanhemmilta ja viranomaisilta. Isyyden tunnustamisesta käsitellään Naistalon linkissä:

Isyyden selvittäminen

Isyysvapaasta ja muista perhe-etuuksista lisätietoa on saatavissa Kansaneläkelaitoksen (KELA) sivuilta.

Pikaopas perhe-etuuksiin - kela.fi

Sateenkaariperheiden etuuksista löytyy lisätietoa KELAN sivuilta.

 

Kyllä

Päivitetty  23.9.2019