Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden OYS-tukikeskus

Älä jää yksin, hakeudu tuen piiriin.​​

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) toimii seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukikeskus.

Keskus on tarkoitettu

 • 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille uhreille sukupuolesta riippumatta
 • silloin kun seksuaaliväkivallan kokemuksesta on alle kuukausi

OYS:n seri-tukikeskuksessa as​iakas saa oikeanlaista hoitoa, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Toiminnan lähtökohtana on, että

 • uhri kohdataan ja häntä kuunnellaan
 • uhri pääsee nopeasti tarkoituksenmukaiseen hoitoon ja psykososiaalisen avun piiriin

OYS:n naistentautien poliklinikalla toimivaan keskukseen voivat hakeutua Oulun seudulla asuvat itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Keskus toimii ympärivuorokautisesti. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Moniammatillista apua

Tehtävään koulutetut ja toimintaa koordinoivat hoitajat vastaavat päivystysnumeroon, 050 5643 769, arkena ja viikonloppuisin.

Hoitaja auttaa uhria saamaan tukea, jota hän tilanteessaan tarvitsee.

Apu voi olla

 • Lääketieteellistä apua - jälkiehkäisystä tarttuvien tautien rokotussuojaan
 • Trauman hoitoa
 • Oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia
 • Psyykkistä tukea on aina tarjolla sairaalassa, perusterveydenhuollossa tai järjestötoimijoiden kautta

Kriisin hoitoon kuuluu myös jatkohoidon järjestäminen ja tiivis yhteydenpito potilaaseen, jos tämä niin haluaa.

Keskuksen moniammatilliseen tiimiin kuuluvat tehtävään koulutetut ja hoitoa koordinoivat hoitajat sekä lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaalapastori ja psykososiaaliset palvelut sekä kunnat ja järjestöt.

Toimi näin

 1. Soita ennen tuloasi tukikeskuksen päivystävälle hoitajalle numeroon 050 5643 769
 2. Virka-aikana asiakas voi tulla suoraan naistentautien poliklinikalle.
 3. Muina aikoina tule Oulun seudun yhteispäivystykseen. Päivystyksessä asiakkaalle on varattu, rauhallinen ja turvallinen tila odottaa seri-hoitajaa.

Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa. Siitä päättää asiakas itse. Hoitajat tukevat tarvittaessa rikosilmoituksen teossa, mutta keskuksen työssä tärkeintä on luoda parhaat edellytykset toipumiselle. Alle 18-vuotiaista potilaista terveydenhuollon henkilöstö on lailla velvoitettu tekemään lastensuojeluilmoitus. Hoitohenkilöstä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Keskuksen kumppaneita ovat poliisi ja hätäkeskus, Tyttöjen ja Poikien talo, rikosuhripäivystys, kriisikeskus, Tukinainen ja Tietoiseksi-hanke.

Yhteystiedot

Päivystysnumero 24/7

050 5643 769

Käyntiosoite:

Virka-aikana: OYS naistentautien poliklinikka

Kajaanintie 50, Oulu

Sisäänkäynti A3:1-ovi (katutaso)

Virka-ajan ulkopuolella:

Oulun seudun yhteispäivystys, OSYP

Kajaanintie 50, Oulu

Sisäänkäynti A1 (katutaso)

 

Kyllä

Päivitetty  7.4.2020