Vauvamyönteisyys

Kaikissa HUS:n synnytyssairaaloissa on sitouduttu imetyksen edistämisen toimintaohjelmaan eli vauvamyönteisyysohjelmaan.

Synnytyssairaalan hoitokäytännöt ja ohjaus vaikuttavat imetyksen käynnistymiseen. WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelman mukaiset hoitokäytännöt mahdollistavat imetyksen optimaalisen käynnistymisen ja siten auttavat äitiä pääsemään imetystavoitteisiinsa.

Maailman terveysjärjestön Vauvamyönteisyysohjelma eli Baby Friendly Hospital Initiative on imetyksen edistämisen ohjelma. Sen ydin on ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen”, jossa kuvataan imetyksen käynnistymistä tukevat hoitokäytännöt. Näitä hoitokäytäntöjä ovat esimerkiksi ihokontaktin ja varhaisimetyksen mahdollistaminen synnytyssalissa sekä ympärivuorokautinen vierihoito ja lapsentahtinen imetys. Lisämaitoa annetaan lapsille vain lääketieteellisistä syistä.

Suurin osa suomalaisista raskaana olevista naisista suunnittelee imettämistä. Vauvavaiheen ravitsemuksella on vaikutus lapsen senhetkiseen ja myöhempään terveyteen. Siksi jokaisella perheellä on oikeus riittävään ja puolueettomaan tietoon ja ohjaukseen, jonka pohjalta he voivat tehdä tietoisen valinnan lapsensa ruokkimiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Kyllä

Päivitetty  19.3.2018