Synnytykset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa syntyy vuosittain noin 18 000 vauvaa. Lähes joka kolmas suomalainen syntyy HUS:ssa.

Synnytystoimintaa on pääkaupunkiseudulla Naistenklinikalla ja Espoon​ sairaalassa. Lisäksi HUS:ssa voi synnyttää Hyvinkään ja Lohjan sairaaloissa. Synnyttäjät voivat edelleen vapaasti valita mihin HUS:n synnytyssairaalan he hakeutuvat synnyttämään.

Synnyttäjien hoidossa toteutetaan synnyttäjän toiveista lähtevää perhekeskeistä ja vauvamyönteistä ajattelutapaa, nykyaikaisia valvontalaitteita apuna käyttäen. Kivun hoitoon on tarjolla ei-lääkkeellisiä ja lääkkeellisiä vaihtoehtoja. Kätilön jatkuvalla seurannalla ja läsnäololla lisätään äitien turvallisuuden tunnetta sekä varmistetaan, että ongelmatilanteet huomataan ajoissa.

 

Kyllä

Päivitetty  17.1.2019