Digitaaliset palvelut

Syksyn 2017 aikana on HUS:ssa testattu ensimmäisiä 
digihoitopolkuja ja niiden käyttöönottoa laajennetaan alkuvuodesta 2018. Digihoitopolkujen tavoitteena on täydentää perinteistä sairaalahoitoa tai tarjota vaihtoehtoa. Potilas voi itse aktiivisesti valmistautua esim. vastaanottoon tai toimenpiteeseen ja pitää yhteyttä ammattilaiseen yksilöllisesti turvallisen kommunikaatiokanavan kautta.

Raskaana olevan digihoitopolku mahdollistaa sähköisen ajanvarauksen osana raskauspolkua. Jatkossa raskaana olevat voivat varata itselleen sopivan ajan ja paikan uä-tutkimuksiin. Digihoitopolulla on lisäksi tietoa sikiöseulonnoista.

Lisääntymislääketieteen yksikössä käyttöön otetaan IVF-hoidoissa oleville pareille tarkoitettu digihoitopolku, joka sisältää mm. valmennuskokonaisuuden hoitoon tuleville ja suojatun yhteydenpitokanavan ammattilaisen ja potilaan välillä.

Myös raskausdiabeteksen hoitoon on suunnitteilla palvelu, 
joka mahdollistaa sujuvan yhteydenpidon erikoissairaanhoidon ammattilaisen ja raskaana olevan välillä. Digihoitopolulta saa myös tietoa ja tukea raskausdiabeteksen hoitoon.

Pelottaako synnytys? Synnytyspelkoon erikoistuneet ammattilaiset työstävät raskaana oleville synnytykseen valmentavaa omahoito-ohjelmaa synnytyspelosta kärsiville.Avoin suhtautuminen uusiin ideoihin, kokeiluihin ja toimintatapoihin