VEMA – Tutkimus Ruoholahden poliklinikalla

Tutkimus hyvin varhaisen lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen tehosta.

​​

Tällä tutkimuksella vertaamme hoidon tehoa ja kokemuksia kahdessa eri tilanteessa:

  • lääkkeellinen keskeytys tehdään jo ennen kuin kohdunsisäinen raskaus voidaan nähdä ultraäänitutkimuksessa
  • keskeytys tehdään vasta kun ultraäänitutkimuksella voidaan varmistaa raskauden sijaitsevan kohdussa.

Nykykäytäntö vaihtelee maitten ja sairaaloiden välillä niin, että joissain maissa ja sairaaloissa tarjotaan hyvin varhaista keskeytystä ja toisissa ei.

Tutkimme keskeytyksen tehoa, lisäkäyntien tarvetta, haittavaikutuksia, vuotoja ja kipuja eri hoitokäytännöissä. Kyseessä on tutkijalähtöinen monikeskustutkimus.

Saatat soveltua osallistujaksi tutkimukseen, jos olet täyttänyt 18 vuotta ja Sinulle tehdään varhainen lääkkeellinen raskaudenkeskeytys, eikä ultraäänellä voida varmistaa että raskaus sijaitsee kohdussa. Tämä tarkoittaa yleensä, että kuukautiset ovat alle 2 viikkoa myöhässä.

Tarvitset tavanomaiseen tapaan lähetteen (ns. AB1-lomake) terveyskeskuslääkäriltä tai yksityislääkäriltä ennen kun otat yhteyttä Ruoholahden poliklinikkaan.

Ajanvarauksessa voit kertoa että olet kiinnostunut osallistumaan VEMA-tutkimukseen, jolloin Sinulle varataan aika mahdollisimman pian, jo ennen raskausviikkoa 6+0. Tavallisesti aika annetaan vasta raskausviikon 6+0 jälkeen. Tutkimuksen osallistujat satunnaistetaan kahteen ryhmään: toisessa ryhmässä hoito aloitetaan heti, ja toisessa ryhmässä aloitetaan hoito kun kohdunsisäinen raskaus näkyy ultraäänitutkimuksessa.

Keskeytyksen lääkkeellinen hoito on molemmissa ryhmissä samanlainen eikä eroa suomalaisen Käypä hoito-suosituksesta. Ainoa ero on toisen tutkimusryhmän aikataulu, jossa lääkkeellinen keskeytys aloitetaan jo ennen kuin raskaus voidaan nähdä kohdussa.

Kontrollikäynnin yhteydessä saat kertoa miten hoito mielestäsi toteutui ja miten sen koit. Tutkimus ei vaikuta ehkäisyneuvontaan tai ehkäisymenetelmän aloitukseen.

Lisätietoa:

Frida Gyllenberg, tutkija, lääkäri, frida.gyllenberg@helsinki.fi

Oskari Heikinheimo, professori, osastonylilääkäri, oskari.heikinheimo@helsinki.fi

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2021