ALBINO -tutkimus

Uusi kliininen lääketutkimus selvittää suojaako kihtilääke allopurinoli vastasyntyneen aivoja.

Synnytyksen aikainen hapenpuute voi vaurioittaa vastasyntynyttä ja johtaa lapsen neurologiseen vammautumiseen tai menehtymiseen. Synnytyksessä hapenpuutteelle altistuu 1-4 lasta tuhannesta.

HUSin Naistenklinikka ja Jorvin sairaala osallistuvat ALBINO-tutkimukseen, jossa selvitetään vähentääkö kihtilääke allopurinolin lisääminen muuhun hoitoon vastasyntyneiden pysyvää neurologista vaurioitumista, tilanteissa jossa lapsi on altistunut synnytyksessä hapenpuutteelle. Eläinkokeiden ja alustavien 196 vastasyntyneellä tehtyjen tutkimusten mukaan allopurinoli on tehokas lääke. Lääkkeellä ei ole osoitettua merkittävää haittaa.

Allopurinoli täytyy annostella heti syntymän jälkeen. Hätätilanteessa vanhempien suostumusta osallistua tutkimukseen ei ole mahdollista kysyä. Eettinen toimikunta ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet, että ensimmäinen annos tutkimuslääkettä annostellaan ennen vanhempien allekirjoittamaa suostumusta tutkimukseen osallistumisesta.

Jos vanhemmat eivät halua lapsensa osallistuvan tutkimukseen mahdollisessa hapenpuutetilanteessa, asiasta tulee kertoa neuvolan terveydenhoitajalle tai lääkärille sekä sairaalassa hoitavalle kätilölle tai lääkärille.

Euroopan Unioni rahoittaa ALBINO (Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on Neurocognitive Outcome) -tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää allopurinolin tehoa. Riittävän tutkimusaineiston saamiseksi tutkimus toteutetaan kansainvälisenä monikeskustutkimuksena, johon osallistuu useita sairaaloita kolmestatoista eri maasta. Tutkimukseen otetaan 900 hapenpuutteesta kärsinyttä vastasyntynyttä.

Lisätietoa

Osastonylilääkäri Marjo Metsäranta, p. 050 427 2487, marjo.metsaranta@hus.fi

 

Kyllä

Päivitetty  9.10.2019