Totta vai tarua?


Raskaudenkeskeytys estää lapsen saamisen tulevaisuudessa.

Tarua! Erityisesti kirurgisen- eli kaavintakeskeytyksen on usein ajateltu vaikuttavan raskaaksi tulemiseen tulevaisuudessa. Tutkimusten mukaan ilman komplikaatioita sujunut raskaudenkeskeytys ei aiheuta hedelmättömyyttä tai lisää keskenmenojen tai kohdunulkoisen raskauden riskiä. Toistuvien kirurgisten kaavintojen jälkeen ennenaikaisen synnytyksen ja hedelmällisyyttä heikentävien kohdun kiinnikkeiden riski voi olla kohonnut. Raskauden keskeytyksen komplikaationa pitkään jatkunut tai toistuvat kohdun tulehdukset voivat vaurioittaa kohdun limakalvoa ja siten heikentää uuden raskauden mahdollisuutta.


Raskaudenkeskeytyksen jälkeen raskaus voi jatkua.

Totta! Jos raskaudenkeskeytys on tehty lääkkeellisesti ennen 9. raskausviikkoa tai kirurgisella kaavinnalla, raskaus voi alle 1 % tapauksista jatkua toimenpiteestä huolimatta. Tämän vuoksi on tärkeää käydä avoterveydenhuollossa jälkitarkastuksessa, jossa tarkistetaan verikokeella että kohtu on tyhjentynyt. Yli 9 raskausviikolla tehdyissä lääkkeellisissä keskeytyksissä jo osastolla varmistetaan että ainakin sikiö on poistunut kohdusta, jotta raskaus ei jatkuisi.

Lääkkeellisen keskeytyksen yhteydessä voi nähdä sikiön.

Totta! Raskausviikolla 8. alkiosta on tullut sikiö, joka on noin 2 cm pituinen. Polikliinisesti tai osittain kotona tehdyssä raskaudenkeskeytyksessä ennen 9. raskausviikkoa sikiötä on yleensä vaikea huomata runsaan verenvuodon ja verihyytymien seasta, mutta se on mahdollista nähdä. Raskausviikolla 9. sikiö on jo noin 3 cm pitkä ja lääkkeellisessä keskeytyksessä pyritäänkin tarkistamaan sikiön poistuminen seuraamalla vuotoa ja poistuvaa raskausmateriaalia. Keskeytys pyritään järjestämään siten, että raskaudenkeskeytystä hakeneen naisen ei tarvitse sikiötä nähdä.

Lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen voi joutua kaavintaan.

Totta! Joskus kohtu ei tyhjene raskaudenkeskeytyksen jälkeen kokonaan ja kohtuun jääneen raskausmateriaalin vuoksi joudutaan tekemään kaavintatoimenpide. Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen jälkeen noin 6 % potilaista joutuu vielä kaavintatoimenpiteeseen, joka voidaan tehdä joko poliklinikalla paikallispuudutuksessa tai leikkaussalissa nukutuksessa. Kaavinnalla tehdyn keskeytyksen jälkeen, epätäydellinen tyhjeneminen on myös mahdollista. Uusintakaavintaan joutuu noin 2 % kaavintakeskeytyksen jälkeen.

Alaikäisen keskeytyksen hakijan vanhemmille ilmoitetaan hoidosta

Tarua! Vanhempiin tai muihin edunvalvojiin ei koskaan oteta yhteyttä, jos keskeytyksen hakija ei sitä itse toivo. Myös hoitoon liittyvistä asiakirjoista voidaan tarvittaessa sopia, niin ettei postitse lähetetä mitään kotiin eikä huoltaja pysty sähköisistä järjestelmistä näkemään keskeytykseen liittyviä tietoja. Raskaudenkeskeytyksen yhteydessä on kuitenkin hyvä olla jonkun luotettavan aikuisen tuki ja hoitohenkilökunta rohkaisee kertomaan vanhemmille nuoren turvallisuutta ja hyvinvointia ajatellen. Usein vanhemmatkin suhtautuvat tietoon tulevasta keskeytyksestä rauhallisesti ja ovat tyytyväisiä, kun voivat olla nuoren tukena. Keskeytyssairaalassa on myös hyvä ilmoittaa jonkun yhteyshenkilön tiedot hätätapauksien varalle.Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018