Raskaudenkeskeytykseen hakeutuminen

Raskaudenkeskeytystä toivova ottaa ensin yhteyttä omaan terveyskeskukseensa tai yksityislääkäriin, jolla on Valviran lupa toimia lausunnonantajalääkärinä. Terveyskeskuksessa tilanne kartoitetaan usein yhteistyössä hoitajan ja lääkärin vastaanotoilla.

Vastaanotolle tarvitaan mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Yhdessä lääkärin kanssa täytetään AB1-lomake, johon tulee tiedot mm. aiemmista raskauksista, käytetyistä raskaudenehkäisymenetelmistä, viimeisistä kuukautisista, arvio raskauden kestosta ja peruste raskaudenkeskeytykselle. Lähettävä lääkäri tekee gynekologisen tutkimuksen ja kirjaa sen löydökset kaavakkeeseen. AB1-kaavakkeen allekirjoittaa sekä raskaudenkeskeytystä hakeva että lähettävä lääkäri. Verikokeella tarkistetaan veriryhmä ja hemoglobiinitaso sekä virtsa- tai kohdunkaulanäytteestä tutkitaan klamydia-infektion mahdollisuus. 

Raskaudenkeskeytys tehdään sairaalassa ja keskeytystä hakeva ottaa yhteyttä itse keskeytyssairaalan naistentautien poliklinikkaan. Ajanvaraus poliklinikalle tehdään aikaisintaan noin raskausviikolla 6+0, jotta raskauden kohdunsisäinen sijainti voidaan varmistaa. Raskausviikkojen 12+0 tai 20+0 uhatessa täyttyä keskeytys hoidetaan ilman viiveitä, tarvittaessa jopa päivystysluonteisesti. 

Naistentautien poliklinikalla keskustellaan ja tarkistetaan vielä tilanne. Gynekologisella sisätutkimuksella ja emättimen kautta tehtävällä kaiku- eli ultraäänitutkimuksella määritetään raskauden kesto. Keskeytystavoista keskustellaan ja päätetään yhdessä naisen kanssa keskeytystapa. Samalla sovitaan myös keskeytyksen jälkeisestä raskaudenehkäisystä. Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys voidaan usein aloittaa tällä käynnillä.

Poliklinikkakäynnille tarvitaan mukaan KELA-kortti, lähetteenä toimiva AB1-lomake sekä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Käyntiin on hyvä varata aikaa 1-2 tuntia. Poliklinikkakäynniltä voidaan kirjoittaa todistus vastaanotolla käymisestä, mutta sairauslomapäivää käynniltä ei tule. Poliklinikkamaksun lasku tulee jälkikäteen postitse kotiin. 

Alaikäisen (alle 18-vuotias) raskauden keskeytystä hakevan vanhempiin tai muihin edunvalvojiin ei oteta sairaalasta yhteyttä, jos nuori ei sitä itse pyydä. Nuoren toivoessa myös hoitoon liittyvät asiakirjat, kuten lääkärin kertomukset ja potilaslaskut voidaan antaa nuorelle itselle postittamisen sijaan ja kertomukset viivästyttää siten, ettei huoltaja (eikä nuori itse) pääse niitä lukemaan kanta.fi -palvelusta. Mikäli nuori toivoo, ettei huoltaja pääse näkemään kirjoitettuja reseptejä, ei reseptejä kirjoiteta sähköisesti vaan paperisena. 

Jos keskeytyksen hakija on ollut raskaaksi tullessaan alle 18-vuotias ja hoitoon tullessa hänen hyvinvoinnistaan herää huoli, tehdään tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. Jos nuori on ollut raskaaksi tullessaan alle 18-vuotias ja on syytä epäillä hänen joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi, terveydenhuollon henkilökunnalla on velvollisuus tehdä sekä lastensuojeluilmoitus että rikosilmoitus. Alle 16-vuotiaat keskeytystä hakevat tapaavat aina sosiaalityöntekijän, joka arvioi hakijan kokonaistilanteen.


 

Kyllä

Päivitetty  6.6.2017